יורם ליכטנשטיין
יורם ליכטנשטיין 18.05.2016
יורם ליכטנשטיין

תזכיר חוק זכות מבצעים, האם השינוי בדרך?

המבצעים כבר אינם בנים חורגים?

לפי החדשות האחרונות יש כמה זמרים (סוג של "מבצע" לפי הגדרת החוק) שנדרשים להגנה החורגת מגדר חוק זכויות יוצרים וחוק זכויות מבצעים. אלא שבפוסט זה בכל זאת אני אתמקד בתזכיר החדש של משרד המשפטים לחוק זכויות מבצעים, וראו כאן – http://www.psakdin.co.il/Files/tzmu.pdf. בפוסט זה אנסה לחשוף אתכם לנקודות החשובות העולות בהצעה, אך אסתפק בסקירה ממעוף הציפור. יתכן שבעתיד נצלול לסוגיות שונות העולות מהתזכיר.

התאמת זכויות המבצעים לעידן המודרני

התאמת זכויות מבצעים לעידן המודרני היא אחת מהמטרות העיקריות שהתזכיר שם לנגד עיניו. ואכן, אחד מהחידושים המעניינים בתזכיר החוק קשור בכך קשר הדוק.

כאשר בעבר הלא רחוק ניסו בעלי זכות יוצרים לאכוף את זכותם על שימושים אינטרנטיים שונים, גילו שלאור לשון החוק דאז הם אינם יכולים לעשות זאת. בהתאם, תיקנו המחוקקים (בארץ ובחו"ל) והוסיפו סוג שימוש מוגן נוסף, הקרוי "העמדה לרשות הציבור". העמדה לרשות הציבור הוא השימוש המכסה שימושים אינטרנטיים שונים שאינם מוגנים ביתר השימושים הקבועים בחוק. אלא שבניגוד לחוק זכות יוצרים, הרי חוק זכות מבצעים מעולם לא תוקן ולא הוסיף זכות זו (באופן שכיום מקשה על בעלי זכות מבצעים לאכוף את זכותם מול אתרים מפרים).

הכללתו של שימוש זה בתזכיר חוק זכויות מבצעים הינה צעד משמעותי המאפשר למבצעים להפעיל את זכותם לקבלת תגמולים מתאימים מול אתרים רבים ושונים (והדוגמא הטובה ביותר – אתר יוטיוב ואף פייסבוק).

עוד מוסיף תזכיר החוק וקובע אבחנה בין הקלטה של ביצוע (ביצוע ש"קובע" כנדרש) לבין ביצוע חי. התזכיר מוסיף ומקנה זכויות למבצע להסדיר שימושים אלו, הן במדיה המקוונת והן מחוץ לה.

התזכיר עוסק בצורה מעמיקה יותר בזכות המוסרית של המבצע – הזכות  לקרדיט, באופן שעד עתה לא היה קיים בחוק. חשיבותה של זכות זו היא דרמטית והתזכיר מבהיר (בניגוד לניסוח חוק זכות יוצרים, למשל) כי העברת זכות המבצעים בביצוע אין משמעו ויתור אוטומטי על הזכות המוסרית (לתשומת לב עורכי הדין העורכים הסכמים בנושא).

גם ההפרות המתייחסות לזכות מבצעים סודרו בצורה ברורה יותר ותואמת חוק זכות יוצרים, וטוב שכך.

משך ההגנה על המבצע ועל זכותו

כיום החוק מגן על זכות המבצע משך חמישים שנה. התזכיר מבקש להאריך הגנה זו ל-70 שנה מתום השנה בה קובע (fixated) הביצוע החי. הוראה זו מאחדת בין הדין החל על זכות יוצרים לזה החל על זכות מבצעים (יש להעיר כי בעצם ימים אלו נמצאת בפני הכנסת הצעת חוק אחרת שגם היא, בין יתר הוראותיה, מבקשת להחיל הארכה זו).

המטרה היא להפוך את ה"זנב הארוך" של היצירה לכזה שיקל על פרנסתו של האמן בערוב ימיו.

אלא שכאן, יש להבהיר, כי אי אימוצם של סעיפים אחרים מחוק זכות יוצרים (כגון הפיצויים הסטטוטוריים) עדיין אין בו כדי להעמיד את זכות המבצעים ברמת הגנה שווה לזכות היוצרים.

החלת ההגנות והסעדים מחוק זכויות יוצרים

בהערה שנחזית להיות טכנית, קובע התזכיר כי שימושים מסויימים מחוק זכויות יוצרים יחשבו שימושים מותרים על פי חוק זכויות מבצעים. אלא שלתיקון טכני זה חשיבות דרמטית. למעשה, עד היום ההגנות שעומדות למפר זכות יוצרים (דוגמת שימוש הוגן ואחרות) כלל לא היו רלוונטיות מול מבצע.

והנה קם המחוקק ומבהיר גם את השימושים המותרים בביצוען של יצירות. המדובר בצעד משמעותי וחשוב להטבת השיח הציבורי.

עוד התייחסות חשובה היא הסעיף המחיל למעשה (בחריגים מסויימים) את הסעדים הקבועים בחוק זכות יוצרים גם על חוק זכות מבצעים (אם כי על הפרת הזכות לביצוע פומבי אין פיצויים ללא הוכחת נזק אלא תשלום תמלוג ראוי בלבד).

תמלוגים

אמנם החוק אינו קובע פיצוי סטטוטורי, אולם המחוקק מבהיר הוראות (שבמידה רבה היו קיימות קודם לכן) בדבר זכותם של מבצעים לקבל תמלוגים בגין השמעה בציבור של ביצועיהם. חשוב לשים לב שהתמלוגים חלים רק על ביצוע שקובע, ולא על ביצוע בשידור חי.

סעיף זה לראשונה פותח פתח בפני מבצעים לאכוף את זכותם לתגמולים כנגד משתמשים ואתרים שונים, ואני מאמין שאם מבצע שאכפת לו יפגוש עורך דין שמבין בתחום לאחר שהתזכיר יהפוך לחוק, לא ירחק המועד ונתחיל לראות פסיקות כספיות של בתי המשפט על הפרת זכות המבצעים

הסדרת ארגוני גביה יציגים

התזכיר מנסה אף להסדיר את עניין הארגונים היציגים לגביית תמלוגים, ומגדיר הנחיות שמסדירות את תפקוד אותם ארגונים, את יכולתם לדרוש תמלוגים ואת עמידותיהם בדרישות החוק.

 

למען הסר ספק, הרי החוק מורכב בהרבה מהמפורט מעלה, והאמור מעלה אינו מתיימר להיות ממצה. בכל מקרה של סוגיה ספציפית אין להסתמך על האמור מעלה אלא לפנות לעורך דין מומחה בתחום הקניין הרוחני.

כמו כן פוסט זה מתייחס לתזכיר (!!) הצעת החוק ולא לחוק הסופי, שעשוי להשתנות טרם חקיקתו, אם בכלל.

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטיםליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

03-6133333
This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)