יורם ליכטנשטיין
יורם ליכטנשטיין 18.03.2012
יורם ליכטנשטיין

תנאי השימוש של פייסבוק – מחייבים?

בעיות רבות מתעוררות תמיד בשאלה – האם תנאי שימוש, תקנון ומדיניות פרטיות של אתר הם הסכם המחייב את הגולשים או לא?
פעמים רבות הסוגיה הזו מוכרעת באופן שבו האתר גורם לגולשים להסכים באופן פעיל לתנאי השימוש שלו, ומסתבר שפייסוק עושים משהו אחד נכון.
בפסק הדין בעניין Fteja v. Facebook, Inc. בית משפט ניו יורקי פדראלי פסק שסעיפי הסמכות המקומית וברירת הפורום לדיון משפטי (=בית המשפט) הנכללים ב"תנאי השימוש" של פייסבוק (Statement of Rights and Responsibilities) הינם מחייבים.
נקבע כי הגולש הסכים לתנאים אלו כאשר נרשם לפייסבוק.
בית המשפט דן פחות בשאלה האם מדובר בהסכם דפדפן (“browsewrap”) או הסכם הקלקה (“clickwrap”) והתמקד יותר בשאלה – האם פייסבוק סיפקה לגולש הודעה מספקת על תחולת תנאי השימוש שלה.
התובע טען שפייסבוק ניטרלה את חשבונו בלי צידוק מתאים ותך אפליה אסורה באופן שגרם לו פגיעה נפשית ופגיעה בשמו הטוב בין מכריו וחבריו.
פייסבוק פנתה וביקשה להעביר את הדיון לקליפורניה הצפונית על בסיס סעיף ברירת הדינים וסמכות השיפוט המקומית בתנאי השימוש שלה. פייסבוק טענה שהגולש הקליק ואישר באופן מפורש כי קרא את תנאי השימוש והם מוסכמים עליו ומחייבים אותו. התובע טען שאין שום הוכחה לכך שהסכים לתנאי ברירת הדינים והסמכות שם וכי הוא אינו זוכר שאי פעם אישר את תנאי השימוש.
בית המשפט בדק את תהליך ההרשמה לפייסבוק ולטכניקה של אישור ההסכמים, לרבות הרשמה באמצעות כפתור שהוצב ליד הטקסט הבא:
“By clicking Sign Up, you are indicating that you have read and agree to the Terms of Service.”  ואשר בו היה גם קישור לתנאי השימוש עצמם.
אכן, תנאי השימוש היו זמינים רק באמצעות לינק ולא היו חשופים מול הגולש מיידית, אולם למרות זאת על הגולש היה לנקוט בפעולה אקטיבית של הקלקה על כפתור שמאשר כי הוא קרא את התנאים.
מה ניתן ללמוד מהחלטה כגון זו?
מדובר בתנאי שימוש שהוצגו בצורה שהיא פחות מאופטימלית אך בכל זאת נאכפו, אפילו כשהתובע טען שלא היה מודע להם ולא קרא אותם. לכן, למרות ההחלטה, המלצתי היא לבעלי אתרים לוודא שתנאי השימוש שלהם יהיו חשופים בעצמם למשתמשים, אשר ידרשו לגלול אותם עד תומם טרם הקלקה על "אני מסכים", ולחילופין, לכל הפחות – חובה לכלול הודעה ברורה וחד משמעית (אולי בפונט גדול מהרגיל או בצבע בולט) בדבר תקפות התנאים שכל גולש בהכרח יהיה חשוף אליה. על התנאים להיות מקושרים בקישור לאותה הודעה ומומלץ לאפשר להוריד או להדפיס את התנאים למי שמעוניין בכך. גם בתנאים עצמם חשוב שהם יהיו קריאים וברורים בהתחשב בנסיבות וכן שהסעיפים החשובים בהם יוצגו במפורש ואולי יודגשו (בדרך כלל מדגישים את סעיפי הגבלת והסרת האחריות במיוחד).

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטיםליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

03-6133333
This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)