יורם ליכטנשטיין

חוזה לפיתוח משחק מחשב – אבני הדרך

חוזה פיתוח משחק מחשב דומה במובנים רבים לכל הסכם פיתוח אחר. עם זאת, הסכם פיתוח משחק מחשב כזה גם שונה בצורה משמעותית מחוזי פיתוח אחרים.

ששאלות משפטיות חשובות בהסכם לפיתוח משחק מחשב.

כל מזמין פרוייקט וכל מפתח מבינים היטב את חשיבותן של אבני הדרך להגדרה מסודרת של אופן תשלום התמורה החוזית, בהסכם פיתוח במיוחד ובפיתוח משחק מחשב על אחת כמה וכמה. בודדים מבינים עד כמה נושא זה מורכב, עד שהם נפגשים עם מרפי

גם בין הזהירים מהיזמים נמצא כאלו שאינם נעזרים בעורכי דין. בכל זאת, חלקם מבינים עד כמה חשובה שאלת אבני הדרך והגדרתן לתשלום המגיע להם על פי הסכם הפיתוח. הם למשל מגדירים בחוזה פיתוח משחק המחשב בדיוק מה הן אבני הדרך ומה התשלום המגיע להם ביחס לכל אחת מהן.

אבל למרות שהזהירים כוללים התייחסות לאבני דרך בהסכם פיתוח משחק המחשב שלהם, עדיין נראה ההסכם כמו גבינה שוויצרית.

בקביעת אבני דרך לתשלום, מומלץ שהמפתח (וגם המזמין) יקפידו היטב לקבוע את כל הכללים והמקרים הנלווים, באופן שימנע לאחר מכן שאלות ומריבות, שהן אחד מהמקורות העיקריים לפיצוץ היחסים ולהפרות חוזה.

בין היתר מומלץ להתייחס ל- (שימו לב שזו אינה רשימה ממצה, ויש להתאים אותה לכל הסכם פיתוח בנפרד):

 • מה תאריך היעד להשגת אבן הדרך: האם קיימת מגבלת זמן על השגת אבן הדרך בפיתוח המשחק או שבכל עת בה אבן הדרך מושגת די בכך? שאלה זו חשובה, כיוון שמטבע הדברים כל פרוייקט מוגבל בזמן. הצמדת אבן הדרך לארוע ("גמר פתוח גירסת בטא") בלי הגבלתה בתקופת זמן כלשהי הוא מקור לצרות.
 • מה הרכבה המדוייק של אבן הדרך: מה בדיוק צריך מפתח המשחק למסור למזמין באותה אבן דרך. איזה מוצר יספק את המזמין ואיזה מוצר לא יעלה בקנה אחד עם צרכיו ויגרום להפרת חוזה?
 • כיצד בודקים את התאמת המוצר הנמסר לאבן הדרך: מפתח משחק המחשב מסר את גירסת הבטא. המזמין סבור שהמוצר שקיבל אינו ראוי. המפתח עבד קשה וחושב שהשיג את המקסימום. מי צודק ובכלל – איך קובעים מי צודק?
 • מה משך הזמן לאישור/דחיית אבן הדרך ומה התהליך: האם יכול המזמין לחכות שלושה חודשים ואז לדחות את המוצר? ואם כן האם חייב בתשלום ביניים כלשהו למפתח משחק המחשב? האם חייב המזמין לדחות או לאשר את המוצר תוך שבוע ואם לא נתן הודעת דחיה יראו את המוצר כאילו עמד באבן הדרך? האם קיים גורם שלישי מכריע (בורר/מכריע מקצועי כלשהו) שקובע התאמה לספציפיקציות?
 • מי מטעם המזמין המוסמך לאשר את אבן הדרך: הודעה טלפונית ממזכירת המנכ"ל מספיקה או שצריך מסמך בכתב חתום על ידי מנהל הפיתוח העסקי שישמר בצורה פורמלית בידי מפתח המשחק?
 • כיצד מתקנים תקלות באבן אבן הדרך: בהנחה שמפתח המשחק לא עמד באבן הדרך וצריך לתקן את המוצר כדי שיתאים, מה התהליך? מה משך הזמן שניתן לו לתקן את המוצר מבלי להפסיד תשלום כזה או אחר? האם יוטל עליו קנס? תוך כמה זמן הוא רשאי לתקן את הפגם לפני שהחוזה יחשב כמופר?
 • מה תאריך התשלום לאחר אישור אבן הדרך: אחרון אבל לא פחות חשוב – אושרה אבן הדרך ועכשיו צריך לשלם. מתי? האם עיכוב של חודשיים נחשב איחור ואם כן – האם יש סנקציה?

רואים בבירור שמבלי לתת תשומת לפרטים הקטנים, החורים שיכולים ליפול בעיסקה יכולים לגרום לתקלות גדולות, ואני מקווה שעזרתי לכם, ולו בקצת, לסגור חורים אלו.

יולי 2008

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטים  האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  03-6133333
  This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)