יורם ליכטנשטיין

הסברי רשם סימני המסחר

סימן מסחר מהו?

סימן מסחר הוא סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין או השירותים שהוא מייצר או עוסק בהם.
אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר.

קווים מנחים לטיפול בבקשות לרישום סימני מסחר:

הטיפול בבקשות לרישום סימן המסחר נעשה ע"י מחלקת סימני המסחר. בקשות המוגשות למחלקה נבחנות ע"י בוחני המחלקה ונרשמים רק הסימנים שהבחינה העלתה כי:

 • הסימן הוא בעל אופי מבחין.
 • הסימן אינו תיאורי.
 • הסימן אינו מתנגש עם סימנים רשומים קודמים ו/או בקשות לרישום סימנים זהים או דומים.

כדי לוודא שהסימן המבוקש אינו מתנגש עם רישומים ו/או בקשות קודמות נערך חיפוש רק במאגר הנתונים המקומי של הבקשות ו/או סימנים שהוגשו או נרשמו, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, בישראל. (יוצאים מן הכלל הזה הם סימנים ידועים ביותר המקבלים מידה מסוימת של הגנה גם אם אינם רשומים בישראל).

בקשות מקבילות לרישום סימנים זהים או דומים

במידה שהוגשה יותר מבקשה אחת לרישום סימן זהה או דומה לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, רשאים המבקשים לנסות ולהגיע להסכם המסדיר את רישום הבקשות המקבילות. לחילופין יובא העניין לדיון בפני הרשם שיחליט על פי הראיות המובאות בפניו.

דין קדימה

מכוח אמנת פריז, מי שהגיש בקשה במדינה חברה או במדינה החברה בארגון הסחר העולמי, רשאי לבקש רישום בישראל תוך שישה חודשים מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לרישום סימן המסחר, ולבקשה יהיה זכות דין קדימה לפני כל בקשה לרישום שהוגשה אחרי תאריך הגשת הבקשה בחו"ל.

סימנים הרשומים בחו"ל

סימנים כאלה זוכים להקלה באפשרויות הרישום. הרשם יסרב לרשום סימנים הרשומים במדינה חברה רק במקרים בהם הרישום בישראל יפגע בזכויות  רכש בישראל אדם אחר, או במידה שאין בסימן מידה כלשהי של אופי מבחין.

פרסום

אחרי קיבול, הסימן יפורסם ביומן סימני המסחר המתפרסם בכל חודש.

התנגדות

תוך שלושה חודשים מיום הפרסום יכול כל אדם להגיש בכתב הודעה של התנגדות לרישום.

זכויות בעל הסימן

רישום תקף של אדם כבעל סימן מסחר, יעניק לו זכות בלעדית לשימוש באותו  סימן מסחר ביחס לטובין    ו/או השירותים שבגינם הוא רשום.

תוקף וחידוש

סימני מסחר ושרות נרשמים לשבע שנים, לאחר מכן יש לחדשם כל ארבע עשרה שנים. ניתן לבקש את החידוש שלושה חודשים לפני שפג תוקפו של הסימן, או שישה חודשים אחרי שפג תוקפו, תוך תשלום אגרת החזרה לתוקף.

שירותים נוספים שנותנת המחלקה:

שרות חיפושים לאיתור סימנים דומים או זהים, עפ"י בקשה בכתב, ותמורת תשלום אגרה.

שרות חיפושים עצמי ללא תשלום לאיתור סימנים דומים או זהים במאגר הנתונים הממוחשב באמצעות אתר האינטרנט או בעמדה ממוחשבת בלשכה.

הפקת מסמכי דין קדימה ותעודות לבתי המשפט.

הטקסט למעלה מובא לכם מעמוד "אודות סימני מסחר" מאתר רשם סימני המסחר.

 

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטים  האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  03-6133333
  This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)