יורם ליכטנשטיין

הנחיות רשם הפטנטים לתיקונים בפנקס הפטנטים ובבקשות

ההנחיות הועתקו לנוחותכם מהאתר הרשמי של רשם הפטנטים.

שינויי בעלות, שינוי בפרטי בעל הפטנט, שינוי כתובת למסירת הודעות

1. העברת בעלות (בהתאם לסעיף 169 לחוק הפטנטים) יש להגיש:

א. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, אם יש.

ב. שטר העברה מבויל כדין, הנושא תאריך ההעברה. שטר העברה שנעשה בחו"ל חייב ביול תוך 30 יום מיום הגעת השטר לארץ, אם השטר לא בויל במועד יש לגשת לשלטונות המכס.

ג. שטר העברה שני (עותק נאמן למקור) מבויל כדין אף הוא  על עותק נאמן להיות מבויל בבול ע"ס 1 ש"ח.

ד. אגרה לרישום העברת זכויות לכל בקשת פטנט או פטנט.

ה. אם בקשת הרישום מוגשת באמצעות בא כוח (עו"ד או עורך פטנטים) יש להגיש ייפוי כוח מטעם הנעבר לטובת בא הכוח. אם קיים כבר בלשכה יפויי כוח כללי בתיק אחר, יש לשלוח העתק של יפויי הכוח הכללי.

ו. יש להגיש טופס בקשה מתוקן (ט' 2), ודפי שער (אם קיימים), עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.

2. שינוי מען למסירת הודעות ו/או שינוי מיופה כוח (בהתאם לתקנות 146(א) ו-149 (א)לתקנות הפטנטים) יש להגיש:

א. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, אם יש.

ב. יש לשלוח טופס בקשה (ט' 2) מתוקן בשני עותקים, עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.

ג. במקרה של החלפת מיופה כוח, יש לשלוח ייפוי הכוח והודעה על ביטול ייפוי הכוח הקודם.

ד. אם מפנים לייפוי כוח כללי בתיק אחר אצלנו , יש לשלוח עותק וגם הודעה על ביטול ייפוי הכוח הישן.

ה. תשלום אגרה אחת עבור שינוי בא כוח, בכל פטנט רשום בפנקס הפטנטים (שינויים כאלה בבקשה לפטנט אינם כרוכים בתשלום אגרה).

3. שינוי שם או כתובת של בעל פטנט (בהתאם לתקנות 146(א) ו-149(א)) יש להגיש:

א. מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום, אם יש.

ב. יש לצרף טופס בקשה (ט' 2) מתוקן בשני עותקים, עבור בקשת פטנט שעדיין לא פורסמה.

ג . יש לשלוח יפויי הכוח חדש בהתאם לשינויים, אם השינוי נגרם כתוצאה של שינוי כאישיות משפטית, כגון לאחר מיזוג, כאשר החברה הממשיכה היא אישיות משפטית אחרת. שינוי בכתובת או שינוי בשם בעל הבקשה בלי שינוי באישיות משפטית, אינו מצריך ייפוי כוח חדש.

ד. יש לשלוח מסמך רשמי המעיד על שינוי השם.

ה. תשלום אגרה עבור שינוי שם בפנקס הפטנטים לגבי כל רישום (כאשר השינוי הוא בבקשה לפטנט, הוא אינו כרוך בתשלום אגרה).

הערות

תשלום אגרות – (ראה אגרות פטנטים)

פרסום השינויים ביומן הפטנטים נעשה רק ע"פ בקשה מפורשת. לבקשת פרסום השינוי הנ"ל יש לצרף אגרה (פרסום אחד יכול לכלול מספר של פטנטים ובקשות לפטנטים שלגביהם נעשה אותו שינוי) .

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטים    האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

    ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

    03-6133333
    This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)