זכויות יוצרים ובלוגרים – מדריך

מה זה זכויות יוצרים?

זכות יוצרים הינה זכותו של יוצר יצירה למנוע שימוש לא מורשה ביצירתו, ובאמצעות הזכות גם לגבות תשלום הולם ("תמלוגים") עבור השימוש בה. החוק הרלוונטי הוא חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

[עדכון: מדריך זה נכתב בתקופת חלותו של חוק זכויות יוצרים משנת 1911…. אמנם, מרבית רכיבי החוק לא השתנו אך לתשומת ליבכם שיתכן שרכיבים מסויימים (כגון סעיפי ההעמדה לרשות הציבור, העתקה אגבית, הדין ביחס ליצירה מוזמנת, הגנת השימוש ההוגן וכיוב') השתנו ואינם עדכניים עוד].

היצירות המוגנות הן בעיקרן היצירות שנוצרו בפורמטים ה"קלאסיים", אך לא רק הן. יצירה מוגנת הינה יצירה ספרותית, דרמטית, מוזיקלית ואומנותית. אמנם זו רשימה סגורה אך תוכנה משתנה בהתאם לנסיבות. כך למשל, לפני זמן מה הוספה תוכנה לרשימת היצירות המוגנות כיצירה ספרותית. והחוק מכיר בה. כלומר, הדינים הקיימים הוחלו על יצירה שלא היתה ידועה בעבר.

יצירה תהיה מוגנת אם היא מקורית במידת מה ואם "קובעה" בדרך כלשהי. במרבית המקרים (למעט במלאכת אומנות או ביצירה אדריכלית) אין דרישה לערך אמנותי נוסף. מידת המקוריות היא זעומה יחסית, ועיקרה הוא איסור העתקתה.

ההגנה מוקנית הן ליצירה והן לעיקר היצירה, אם כי הקביעה מה הוא עיקר היצירה היא קביעה שפעמים רבות תהיה שנוייה במחלוקת כך שעל בית המשפט יהיה להכריע בכך.

החוק קובע גם את החריגים במסגרתם מותר לעשות שימוש ביצירה, אף אם היא מוגנת, והדבר לא יהווה הפרת זכות היוצרים. למשל – "טיפול הוגן" ביצירה לצרכים מסויימים, פארודיה, דיווח על נושאים מסויימים וכדומה.

החוק אף קובע אילו סוגי תכנים לא יהיו מוגנים בזכויות יוצרים, למשל – רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון וחדשות. עם זאת, על דרך ביטויים הקונקרטית של כל אחד מהם תחול ההגנה. כלומר, כל אחד מכם רשאי לכתוב על ארוע חדשותי, גם אם אחר כתב עליו, אולם להעתיק את מה שכתב אותו אחר על הארוע – זה אסור.

שימו לב שאין צורך לציין את ציון ה-(c) הידוע, את המילים "כל הזכויות שמורות" או כל ציון דומה אחר לצורך הוכחת זכות היוצרים שלכם, אם כי לציון זה יחד עם שם הבעלים ושנת הזכויות יש משמעות לפי המשפט האמריקאי ואף בארץ הוא עלול לסייע למנוע טענת "מפר תמים".

עוד צריך להזהר, שכן אם בעבר כל הפרת זכות יוצרים היתה מזכה את הנפגע בפיצוי חוקי אוטומטי שיעמוד בין 10 ל-20 אלף ש"ח לכל "הפרה", הרי שכיום הפיצוי עומד כ"עד 100,000 ש"ח".

חשוב לשים לב שהתפתחה סוגיה שלמה בשאלה מה היא "הפרה" ברת פיצוי עצמאי לצורך הסעיף, ויקצר המקום להרחיב (כלל האצבע אומר שאם מדובר באותה "מסכת עובדתית", המדובר בהפרה אחת.

מותר לי לדווח בבלוג שלי על חדשות?

כן. מותר, אבל העתקת הביטוי המדוייק תהווה הפרת זכות יוצרים. כלומר, מותר לדווח על משחק כדורגל שנערך אתמול אבל אסור להעתיק מאתר מסויים את הדיווח שלהם על המשחק. השאלה הזו בעייתית יותר כשמדובר בקטעי וידאו המתארים ארועים ובחו"ל אף עלו שאלות על זכויות יוצרים של הליגות המקצועיות בקטעי וידאו שיצרו צופים באותן ליגות.

מצאתי פוסט מעניין של מישהו – מותר לי לצטט אותו?

כן, אבל בזהירות ובהגינות. ציטוט קטעים קצרים, לא מהותיים, תוך איזכור המקור לצרכים פרטיים ולא מסחריים ומבלי שערכה של היצירה נפגע, במרבית המקרים יהיה תקין וחוקי, כשימוש הוגן אפילו אם יש בכך הפרת זכות יוצרים. אל תצטטו את כל הכתבה, ובמקרה הצורך – פשוט תנו קישור. כמובן שאם קיבלתם את הסכמת הכותב, אין בעיה. מתן קרדיט הוא דבר שלעולם לא יזיק, ופעמים רבות (מעבר לעצם דרישתו החוקית) גם יסייע לקשריכם הטובים עם אותו מקושר.

קראתי משהו מעניין בבלוג שאני קורא אבל אני גם רוצה לכתוב על אותו נושא. זה בסדר?

בוודאי. מותר להעזר ברעיונות שקיבלת אצל אחרים וליצור יצירות חדשות משלכם.

ככל שהפוסט שלכם יהיה בעל אופי משנה (טרנספורמטיבי), כלומר – תיצרו יצירה חדשה ועצמאית על בסיס הישנה ולא תעתיקו, החוק יקנה לכם הגנה טובה יותר. תבקרו, תביעו דעה, תחדשו.

ככלל – מותר להתבסס על תכנים קיימים, אבל העתקתם (כולה או עיקרה) אסורה.

תפעילו את התאים האפורים, תוסיפו דברים מהותיים שלא היו ידועים קודם לכן, תעתיקו קטעים בודדים ורק לצורך אמיתי המוגן בחוק (כמו ביקורת) ובאופן הוגן – ולא תהיה בעיה.

מה זה שימוש הוגן?

אין כללים שחורים ולבנים. יש הרבה אפור. הפסיקה האמריקאית מכתיבה ארבעה קווים מנחים שבבסיסם מיושמים גם בארץ [עדכון: כללים אלו אומצו בחקיקה החדשה, אם כי בשינויים מינוריים]:

1. מטרת השימוש ואופיו (שימוש טרנספורמטיבי ולא מסחרי מועדף);

2. אופי היצירה המוגנת (האם עובדתית או דמיונית? מקורית או משוחזרת?);

3. מה היקף היצירה שנעשה בו שימוש, היקף ההעתקה (מבחינה עניינית, לא מבחינת כמות);

4. כיצד ההעתקה משפיעה על השוק הפוטנציאלי של היוצר המקורי (זהו רכיב חשוב. אם לאחר שימוש ביצירה שלך אין צורך ביצירה המקורית, סביר להניח שבית המשפט לא יתיר זאת).

מותר לי להעתיק תמונות מאתר אחר, הרי אני לא בלוג למטרות רווח?

תמונות מוגנות בזכות יוצרים כמו כל יצירה אחרת. פעמים גם העתקתן שלא לצרכי רווח תהיה אסורה.

קיימת פסיקה מסויימת בחו"ל לפיה העתקת התמונה בגודל מוקטן, שלא מחליף את העיון במקור, העתקתה לצורך ביקורת עליה וכיוב' – עשויים להיות מותרים לעיתים. עם זאת, יתכן שנסיבות אותם מקרים ואולי אף הדין שנקבע בהם בחו"ל יהיו שונים ממה שנקבע בארץ.

כרגיל, יש לפעול גם בתחום זה בזהירות רבה. ישנם אתרי תמונות ידועים המנטרים באופן פעיל העתקות של תמונות הנלקחות מהן, ומומלץ ביותר להעתיק רק תמונות המותרות להעתקה בהתאם לרשיון שמצורף להם.

ישנם אתרים רבים המאפשרים העתקת יצירות בתאי רשיון מקילים (כמו רשיון GNU או CC) או בתשלום מזערי (דולר אחד לתמונה, בכפוף לרשיון המפורט בהם). שווה לעשות בהם שימוש.

מה עוזר לי הרשיון של הקריאייטיב קומונס?

ה-CC הינו מנגנון שמאפשר ליוצרים להגדיר בקלות רבה אילו שימושים מותרים ואסורים ביצירה שלהם. מי שעושה שימוש ברשיון זה, מקל על המשתמשים ותוכלו להעזר ביצירות עם רשיון מתאים כזה וכן להעניק רשיון דומה אצלכם.

קורא נתן לי תגובה נהדרת שאני רוצה להעתיקה ולהשתמש בה. מותר לי?

אין הלכה מכרעת בעניין זה, אם כי אימוץ עקרונות שנקבעו בפסיקה לעניין זה, מלמד אותנו שככל הנראה העלאת תגובה לבלוג מאפשרת לכותב הבלוג שימוש סביר באותה תגובה (בעיקר מכיוון שבמרבית המקרים תגובה לפוסט תהיה קצרה מדי ולא יצירתית מספיק מכדי להיות יצירה מוגנת. אם המצב שונה – היזהרו).

מה הוא אותו שימוש סביר? אי אפשר לדעת מראש ולכן עדיף להזהר. מוטב, ככל האפשר, לציין במפורש, שתגובה בבלוג מעניקה לכותב הבלוג את הרשות לעשות בהן שימוש עצמאי ובלתי מוגבל, או להימנע משימוש שכזה.

מותר לתת קישור עמוק לפוסטים נבחרים בבלוג של אחר?

במרבית המקרים כן. במיוחד כאשר מופיע באותו בלוג לינק דוגמת "permalink" לכל פוסט. אבל שימו לב שקישור עמוק אינו תמיד מותר. ישנם אתרים רבים אשר אוסרים על קישור עמוק אל כתבות או עמודים פנימיים, מטעמיהם הם (בד"כ על מנת ליצור תעבורה בעמוד הראשי בו מרוכז הפרסום המכניס של האתר). אין פסקי דין ישראלים הקובעים כי קישור כזה אסור וגם מרבית הסכסוכים הזרים בעניין זה נסתיימו בפשרה, אך יש לשים לכך לב.

שמעתי שבארה"ב יש חוק ספציפי החל על זכויות יוצרים בבלוגים?

כן ולא. החוק חל על מכלול זכויות היוצרים, לאו דווקא בבלוגים, והוא כולל פתרונות מעניינים שחלקם אומצו בארץ על דרך של פסיקה, חלקם יאומצו בעתיד בחקיקה וחלקם כלל לא יאומצו. מדובר ב-Digital Milenium copyright Act) DMCA). סעיף 512 לחוק קובע הגנה לספק שירות מקוון בפני תביעת זכויות יוצרים אם פעל להורדת תוכן שנתקבלה עליו תלונה בהתאם לחוק.

בארץ לא קיים דבר חקיקה דומה, אבל מקובל שספקי השירות המקוון (בין אם ספקי גישה לאינטרנט ובין אם אתרי פלטפורמה דוגמת תפוז) מסירים מיד תכנים שנתקבלה תלונה עליהם. זו יכולה להיות גם אחת הסיבות שהבלוג שלכם נעלם פתאום. יתכן שספק השירות קיבל תלונה על העתקת יצירה אסורה אצלכם בבלוג.

עקב אי תחולת החוק אצלנו, לא ארחיב בנושא זה.

לתשומת ליבכם, מעצם טיבו המוגבל, מדריך זה הינו חלקי בלבד, אינו מתיימר להציג את כל הבעיות ובוודאי שאינו מציג את כל הפתרונות.

בכל מקרה בו מתעוררת בעיה, אין תחליף להתייעצות ספציפית עם עורך דין מומחה בתחום הרלוונטי.

אין להסתמך על האמור במדריך זה אלא להבנת הרקע בלבד, והוא אינו מעודכן או חופשי מטעויות.

כאמור מעלה … כל הזכויות שמורות לכותב.

המאמר נכתב באוגוסט 2007  ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו מתעדכן, אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-12.2.2002.