תנאי שימוש באתר Y-LAW

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לאתר של עו"ד יורם ליכטנשטיין

ברוכים הבאים. באתר שלנו תוכלו למצוא חומר רב אודות משפט האינטרנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר ותחומים מגוונים של קניין רוחני, אפליקציות, משחקי מחשב ועוד.

האתר מופעל ושייך לעורך הדין יורם ליכטנשטיין וכל תכניו ועיצובו בבעלותנו, אלא אם נאמר אחרת (למשל התמונות המועלות לאתר תחת רשיון שימוש כדין).

השימוש בלשון זכר במסמך זה הוא בשל מגבלות השפה העברית ולשם הנוחות בלבד. אנחנו, ותנאי השימוש שלנו, מתייחסים לכל המינים האפשריים באותה מידה של כבוד.

שימו לב שכל קריאה או שימוש אחר שיבוצע באתר, מלמד על הסכמתכם לתנאי שימוש אלו, ולכן – אם אינכם מסכימים להם אנא אל תמשיכו לעשות כל שימוש באתר או בתכניו.

תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר יחסים חוזיים מחייבים ביניכם לבינינו, הכל כמפורט מטה.

מטרת השימוש באתר – האמור אינו יעוץ מחייב, אינו מותאם למצבכם ואין להסתמך עליו

מטרת הצגת התכנים הינה מתן אפשרות לכם להשכיל בהבנת הסוגיות המשפטיות ולהרחיב את אופקיכם מבלי להוות ייעוץ משפטי מחייב. האתר אינו מתיימר להשיב לסוגיה ספציפית המטרידה אתכם, ועל אף הכתוב בו יתכן שהתכנים לא יתאימו למקרה הספציפי שלכם מטעמים שונים.

שימו לב שהאמור באתר הינו כללי, בהחלט יתכנו חריגים והסתייגויות המצויים בחוק אך בשל מגבלות המקום והטקסט לא פורטו במאמרים וכן כי תמיד ישנן עובדות ספציפיות בענייניכם שיתכן שתובלנה למסקנה אחרת לעומת הכתוב בטקסט.

לכל מקרה קיימות נסיבות עובדתיות המשפיעות עליו, ולכן הסתמכות על התוכן באתר לפתרון מצב ספציפי עלולה לגרום לכם לנזק ולא לתועלת. יש להמנע מכך.

עם זאת, כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלו הינם הסכם מחייב

בעצם הגלישה באתר אתם מכירים בכך שתנאים אלו יוצרים הסכם משפטי מחייב ביניכם לבין האתר ומפעילו, עו"ד יורם ליכטנשטיין (שניהם יחד ולחוד, לפי העניין, להלן ולעיל – "האתר" או "אנחנו" לפי העניין).

אנא קראו תנאים אלו בקפידה, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם, אנא עיזבו את האתר כעת ואל תעשו בו כל שימוש.

שימו לב – השימוש באתר וקריאת תכניו אינם מחוייבים בתשלום כלשהו, ובהתאם אחריות האתר מוגבלת במפורש, כמפורט מטה.

האתר מיועד לתושבי ישראל בלבד, שהינם בגירים וגילם מעל גיל 18. לא האתר ולא עו"ד ליכטנשטיין מספקים שירותים מחוץ לתחומי מדינת ישראל והמשרד מעניק יעוץ לפי דיני ישראל בלבד (או רגולציית ה-GDPR.

תנאי שימוש אלו עשויים להיות מעודכנים מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת או מאחרת על כך, וזו אחריותכם המלאה לבדוק האם הם מתאימים לרצונותיכם והסכמותיכם טרם לשימוש באתר. כל שינוי בהם יחייב החל ממועד כניסתו לתוקף.

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ משפטי כלשהו והם נועדו ליתן סקירה כללית של התחום. אין בהם משום מתן תשובה ספציפית והאתר אינו מתחייב כי יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי.

בכל מקרה כזה עליכם לפנות לעורך דין מומחה לייעוץ מסודר ואין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ זה.

מבנה האתר

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, עיצובו, השירותים המוצעים דרכו או כל שינוי אחר,  לפי שיקול דעתנו המלא, ללא צורך בהודעה מראש או בהסכמה. גם מידע ומאמרים המופיעים באתר יתכן שישתנו, ימחקו, יעודכנו, ייערכו או יעברו כל שינוי אחר ללא כל הודעה על כך.

לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמנו בגין שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

קישורים באתר

באתר תמצאו קישורים לאתרים ולמקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי האתר או מי מטעמו ואנו איננו אחראים להם ולתכניהם.

עצם הקישור אליהם אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי.

מדור הקישורים באתר נערך על פי שיקול דעתו האישי של עו"ד ליכטנשטיין בלבד. סדר האתרים המופיעים בו אינו מעיד דבר על אתרים אלו.

יתכן שקישורים כאלו ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של עו"ד ליכטנשטיין.

המאמרים באתר

באתר תמצאו מאמרים וידיעות בנושאי משפט, אינטרנט וקניין רוחני מגוונים.

המאמרים מבטאים אך ורק את דעת עו"ד ליכטנשטיין ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית ומומלץ בכל מקרה להתייעץ תמיד עם עורך דין מומחה העוסק בתחום.

המאמרים אינם מתעדכנים לאחר פרסומם, וגם במידה ויתעדכן מאמר כזה או אחר, אין בכך משום התחייבות לעשות כן. כל מאמר נכון למועד כתיבתו בלבד, ואף הוא מהווה סקירה כללית ולא המלצה ספציפית, אף אם משתמע ממנו אחרת.

האתר רשאי בכל עת להוסיף מאמרים לאתר ו/או למחוק מהאתר מאמרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

קוקיות

האתר עשוי להפעיל קוקיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. השימוש בהן הוא למטרות סטטיסטיות בלבד, דוגמת שירות גוגל אנאליטיקס.

בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לקוקיות.

רשימת דיוור – News Letter

האתר מפעיל שירות עדכון של קוראיו באמצעות רשימת דיוור מקוונת. שירות זה נשלח אך ורק למי שפנה וביקש את הרשמתו לרשימת מקבלי הדיוור והאתר יכבד כל בקשת הסרה מהרשימה. אם נפלה שגגה, וקיבלתם דיוור מהאתר מבלי שנרשמתם או בקשתכם להסרה לא בוצעה, אנא עדכנו אותנו ונפעל לתיקון התקלה לאלתר.

כתובות הדואר שימסרו לאתר לא ימסרו על ידו לאחרים, אלא ישמשו את האתר ואת משרד עו"ד יורם ליכטנשטיין בלבד למשלוח דברי דואר הקשורים לתחום עיסוקו של האתר ולפעילות משרד עורכי דין יורם ליכטנשטיין בלבד.

אין בהרשמתכם לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שמכם מרשימת המקבלים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תגובות באתר

האתר כולל אפשרויות להעלות אליו תכנים ו/או תגובות משלכם. הינכם נדרשים שלא להעלות לאתר דבר כלשהו שיהווה הפרת חוק ו/או עלול לגרום נזק לעו"ד ליכטנשטיין ו/או לכל צד שלישי אחר.

אנו שומרים על הזכות למחוק בכל רגע ו/או לערוך, הכל לפי שיקול דעתנו ובלא הודעה על כך, כל תוכן גולשים שמועלה לאתר, כמו כן לחסום כל משתמש ו/או לנקוט כל פעולת עריכה אחרת ולא תהיה לכם כל טענה עקב פעולה שכזו.

עם זאת, אנו איננו נוטלים על עצמנו חובה כלשהי לפעול כאמור.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד מכם.

אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לכם, לאתר, לעו"ד ליכטנשטיין, למי מטעמו, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר והינכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או עו"ד יורם ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או עו"ד ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. עליכם החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיכם, והאתר אינו לוקח על עצמו כל אחריות ביחס לתכנים שבו.

כאמור מעלה, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה משפטית. חובה עליכם להתייעץ עם עורך-דין מומחה לפני כל טיפול בבעיה משפטית ספציפית. האתר ועו"ד ליכטנשטיין ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

האתר אינו מתחייב שפעולתו תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות. פעילות האתר (או כל חלק ממנו) עשויה להיות מופסקת, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה שהיא.

האתר ועו"ד ליכטנשטיין לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר/או של עו"ד ליכטנשטיין.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות במאמרים, בעיצוב האתר, בלוגו המשרד ובכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא באתר ובכל תוכן הכלול בו – הינן של עו"ד ליכטנשטיין בלבד (למעט התמונות באתר אשר השימוש בהן נעשה ברשיון מתאים).

חל איסור על העתקה, הפצה, מכירה, העמדה לרשות הציבור, הצגה בפומבי, עיבוד, תרגום או כל שימוש אחר במי מתכני האתר, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של עו"ד ליכטנשטיין בכתב ומראש ובכפוף לה.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי באתרים אחרים.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד המתאים באתר, שכתובתו של העמוד הרלוונטי תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בדפדפן של המשתמש או בכל תוכנה בה נעשה שימוש לצורך צפייה באתר, ובכפוף למתן קרדיט לעו"ד יורם ליכטנשטיין כמחבר התכנים יחד עם קישור לאתר זה.

אתם מתחייבים כי לא תעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:

 • (ככל שתפנו אלינו) תספקו לנו מידע מלא, שלם ונכון אודות פנייתכם, ולא תספקו כל מידע כוזב, לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר.
 • ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על בעל האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורכם, התחברות לשרת שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או הטעיית בעל האתר בפניה אליו וכן לא ניסוי כלשהו של מערכת האבטחה של רשתות ו/או של האתר.
 • גישה או ביצוע פעולה באתר אשר עלולה לגרום להטלת עומס בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי, על התשתית של האתר.
 • ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי, אשר יירט מידע שלא נועד עבורכם.
 • משלוח של הודעת דוא”ל מבלי שהוזמנתם לעשות כן, לרבות משלוח של “דואר זבל” ("ספאם") או חומר פרסומי אחר (לרבות הודעות קידום מכירות, אינפורמטיביות, פוליטיות, דתיות וכדומה) הן באופן המוני והן במישרין לאתר, לשרתיו ו/או למפעילו.
 • משלוח של דוא”ל זדוני, לרבות הצפת משתמשי האתר ו/או מפעיליו בהודעות דוא”ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות.
 • הטענה, שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או כזה אשר להערים על אדם ו/או על גוף כלשהו (בעל האתר או כל גוף אחר), להפר כל חוק, תקנה או רגולציה אחרת, להפר כל זכות צד שלישי או לפגוע בו, במישרין ו/או בעקיפין.
 • הטענה, שליחה ו/או שידור של כל חומר הכולל כל סוג של "נוזקה", וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל בדרך כלשהי את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר או מי מטעמו.
 • כל שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת או כריית מידע, מתן רישיון או רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או של תכני המאמרים באתר.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה ואינה שייכת לכם, לרבות לא הפרתם, הסרת הסימנים המזהירים על קיומם וכדומה.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ("פריימינג") או כחלק מאתר אחר ("מירורינג") ללא הסכמה בכתב ומראש שלנו.
 • שימוש בכל רובוט, בוט, “תולעת”, מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר ו/או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, למעט מנועי חיפוש דוגמת גוגל.
 • קטיעה ו/או הפרעה בכל דרך אחרת קטיעה של האתר ושירותיו.

שינויים באתר

האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את רישום לרשימת הדיוור, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.

הוראות אלו מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי תנאי שימוש אלה ואינן גורעות מהם.

האתר אינו מתחייב להודיע בדרך כלשהי על כל שינוי שיעשה בו ובתכניו ולא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר עקב ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

האתר רשאי לחדול מפעילות בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי האתר ונציגיו

הנכם מתחייבים לשפות את האתר, את עו"ד יורם ליכטנשטיין, את משרדו, עובדיו או מי מטעם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלה או עקב כל נזק שתגרמו לאתר.

תיקונים ותקלות באתר

אתם מוזמנים לדווח לנו על כל ליקוי, טעות, תקלה, שגגה, חסר, אי עדכון או השמטה שמופיעים באתר ואנו נפעל לתנם תוך זמן סביר לאחר שנודע לנו אודותיהם. עם זאת, אנו איננו ערבים לכך כי האתר יהיה חף מליקויים, הפסקות שירות, תכנים לא מושלמים או כל תקלה אחרת. ככל שתגלו ליקוי כזה, אנא דווחו לנו עליו באמצעות תיבת ה"צור קשר", טלפונית או לדוא"ל yoram@y-law.co.il והפנו אותנו לתקלה ולמיקומה.

עם זאת, אם אתם סבורים כי זכותכם נפגעה מכל מידע ו/או תוכן המפורסם באתר, בבלוג או בקשר אליהם, או כי איתרתם טעות בהם, אנא עדכנו אותנו על כך, ספקו אסמכתאות מתאימות לטענותיכם ואנו נפעל לתקנן במידת הצורך.

שינוי תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

התיישנות

הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת שלכם ושל האתר לקיצור תקופת ההתיישנות בגין כל עילה הקשורה באתר לשנתיים ימים בלבד ממועד היווצרה.

דין וסמכות שיפוט

מוסכם באופן מפורש, כי על תנאים אלה, על כל שימוש באתר ועל כל דבר הנובע מהם, לרבות כל הסתמכות עליהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה ביניכם לבין האתר ו/או עו"ד ליכטנשטיין, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ועל כל דבר הנובע מהם, לרבות כל הסתמכות עליהם או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל, בלבד.

פרטיות

אנו עושים מאמצים על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן, על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש“). כך למשל התקשורת אל האתר מוגנת תחת הגנת SSL.

עם זאת, תשובות לפניותיכם תשלחנה אליכם בדוא"ל רגיל, ואנו איננו יכולים להיות אחראים לחשיפתן של אלו.

אנו כמובן לא נעביר פרטיכם שלכם לגורמים אחרים, אלא אם מדובר בבעל מקצוע שיוכל לסייע לכם טוב יותר מאשר אנו נוכל לבצע זאת.

כמו כן נהיה רשאים להעביר את פרטיכם לגורמים המתאימים במקרים של הפרת החוק, הפרת הסכם, הפרת תנאי שימוש אלו או כל נסיון לאחד מאלו. כמו כן נעשה זאת במקרים בהם התקבל צו שיפוטי המורה לנו לעשות כן וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה ו/או כל הליך אחר שיתקיים ביניכם לבין בעל האתר או מפעיליו.

למרות מאמצינו, איננו יכולים להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים לתקשורת שתתנהל בינינו. במקרה כאמור לא תהיה לכם כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו.

אנו נשתמש בפרטיכם אך ורק לצורך ניתוחים סטטיסטיים ותוצאותיהם, ללא אזכור פרטיכם האישיים לגורמים אחרים.

אנו כמובן איננו נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל באמצעות צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת בעל האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו גוף שלישי.

שונות

תנאים אלו כוללים את כל המוסכם בין המשתמשים לבין האתר, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאים אלו במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא ישב הדבר כויתור על זכות מצד האתר.

באתר זה תמצאו מאמרים וחדשות, הסברים וכתבות, שמטרתם לעזור לכם להכיר תחום משפטי חדשני ומעניין בהקשר הכולל שלו – דיני האינטרנט ודיני הקניין הרוחני.

 

תנאי שימוש אלו נכתבו ונבדקו ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

עודכן לאחרונה ב-19.1.2022.