חוזה לפיתוח משחק מחשב – אבני הדרך

חוזה פיתוח משחק מחשב דומה במובנים רבים לכל הסכם פיתוח אחר. עם זאת, הסכם פיתוח משחק מחשב כזה גם שונה בצורה משמעותית מהסכמים אחרים.

כשנתחיל לפתח משחק מחשב, אפליקציה או למעשה כל תוכנה אחרת, חשוב שנהיה מודעים לסוגיות פרקטיות ומשפטיות שיש להן משמעות רבה בעניין.

שאלות משפטיות חשובות בהסכם לפיתוח משחק מחשב.

למשל – אבני הדרך להתקדמות העבודה הן יסוד לכל הסכם שכזה. בלעדיהם, גם מסירת התוצרים למזמין וגם תשלום התמורה המגיעה למפתח יפגעו.  בודדים מבינים עד כמה נושא זה מורכב ומוטב לטפל בו מראש.

גם יזם שמבין את חשיבות ניסוח אבני הדרך כבסיס לפרוייקט ולא ייעזר בעורך דין מומחה, עלול למצוא את עצמו עם חסרים משמעותיים ברשימה שהכין. לכן, מומלץ שהמפתח להקפיד ולקבוע את כל הכללים והמקרים שעלולים לקרות (הם פרקטית והן משפטית) באופן שימנע בעתיד שאלות ומריבות שיובילו לכשלים כואבים.

בין היתר מומלץ להתייחס ל- (שימו לב שזו אינה רשימה ממצה, ויש להתאים אותה לכל הסכם פיתוח בנפרד):

  • מה תאריך היעד להשגת אבן הדרך: האם אנחנו יודעים מה הגבול המוסכם למסירת כל תוצר רלוונטי? האם הגדרנו את משך התקופה המתייחסת לכל שלב פיתוח של המשחק?
  • מה הרכבה המדוייק של אבן הדרך: מה הוא התוצר האובייקטיבי שמסירתו תהווה עמידה בכל אבן דרך ספציפית?
  • כיצד בודקים את התאמת המוצר הנמסר לאבן הדרך: מי הוא הגורם המקצועי שמכריע במחלוקות ביחס להתאמת התוצר שנמסר לאבני הדרך החוזיות? האם קיים גורם שלישי מכריע (בורר/מכריע מקצועי כלשהו) שקובע התאמהת התוצרים לספציפיקציות? על בסיס מה יקבע זאת?
  • מה התהליך של אישור או דחיית התוצר על בסיס אבן הדרך: האם נקבע תקופה מוגבלת לבחינת התאמת התוצרים להסכם? האם נקבע מועד מוגדר למסירת התשובה ומה קורה כאשר המזמין אינו עומד במועד שנקבע?
  • מי מטעם המזמין המוסמך לאשר את אבן הדרך: האם הודעה טלפונית ממזכירת המנכ"ל מספיקה לאישור התוצר או שחשוב שנקבע תהליך מתועד ומסודר שיאפשר מעקב שוטף אחר ההתקדמות?
  • כיצד מתקנים תקלות בתוצרים שאינם תואמים לספציפיקציות: אם נניח שנמסרו "ריג'טקים" שמתייחסים לתוצרים, מה תהליך התיקון של אותם ריג'קטים? כמה זמן ניתן לייחס לכך ומה קורה לאחר התיקון? כיצד הריג'קטים ישפיעו על לוח הזמנים של הפרוייקט מצד אחד, או על התמורה המגיעה בגינו מצד שני?
  • מה תאריך התשלום לאחר אישור אבן הדרך: אחרון אבל לא פחות חשוב – מרגע שהתוצר נקבע כתואם לספציפיקציות באבן הדרך הרלוונטית – מתי מתבצע התשלום בגינו? מה הסנקציה על עיכובים בתשלום?

מהאמור מעלה ברור כי יש להקפיד על ניסוח ההתקשרות בין מפתח לבין מזמין ולדייק (פרקטית ומשפטית כאחד) בניסוח אותו הסכם. אני מקווה שעזרתי לכם להבין ולו חלק קטן מאותם נושאים שיש להתייחס אליהם.

 

המאמר נכתב ביולי 2008 ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-4.1.2023.

לאור מועד כתיבתו אנא התאימו את האמור בו להסכם הספציפי שלכם ובכל מקרה אין לראת בו יעוץ משפטי אלא הסבר כללי. אנא גשו לעורך דין מומחה ואל תסמכו על המאמר מעלה כשהוא לבדו.