software copyright Google v Oracle

העתקת קוד תוכנה לצרכים פונקציונליים אינה בהכרח הפרת זכות יוצרים

בית המשפט העליון בארה"ב הכריע – העתקת קוד תכנה אינה בהכרח הפרת זכות יוצרים אלא שימוש הוגן

ב-5.4.2021 קבע בית המשפט העליון האמריקאי החלטה מרעידת אמות סיפים (הן בשל גודל הצדדים המתדיינים והן בשל חשיבות ההחלטה). לקביעתו – גוגל לא הפרה זכויות היוצרים של אורקל כשפיתחה את תכנת מערכת ההפעלה "אנדרואיד" (ANDROID) תוך העתקת קטעי קוד של אורקל.

גם בהנחה שהקוד היה מוגן בזכות יוצרים, כך קבע בית המשפט, הרי שהעתקה היתה שימוש הוגן. לכן זו אינה הפרה.

אורקל טענה שגוגל העתיקה בערך 11,500 שורות קוד מקוד הג'אווה (JAVA) שלה אל תוך תוכנת ההפעלה של אנדרואיד. גוגל טענה שהקוד הועתק על מנת שמפתחים שמכירים את שפת הג'אווה יוכלו לעשות שימוש באנדרואיד ולכן להעתקה היה יסוד פונקציונלי משמעותי (כזכור, יצירה פונקציונלית לחלוטין אינה מוגנת, גם בארץ, וראו סעיף 5 לחוק זכות יוצרים הישראלי).

כך למשל, טענה גוגל, העתקה של מבנה מקלדת ה-QWERTY אינו הפרת זכות יוצרים מכיוון שהמיקום של הקלידים הוא פונקציונלי ולא יצירתי.

אורקל טענה שגוגל לא היתה חייבת להעתיק את הקוד ויכלה לתכנת אותו מחדש, בעצמה. כך למשל עשו אפל ומיקרוסופט במערכות ההפעלה שלהן.

השיקול שהקוד המועתק שימש לביצוע משימה פונקציונלית ביותר, היה יסוד משמעותי בהחלטת בית המשפט לפסוק שלא הופרה יצירה מוגנת.

לבסוף בית המשפט קיבל את הטענה שמטרת ההעתקה היתה לאפשר למתכנתים ליצור מוצרים חדשים לציבור על מערכת האנדרואיד. שימוש שכזה הינו שימוש יצירתי מספיק, שבצירוף עם הפונקציונליות של הקוד שהועתק נחשב כשימוש הוגן.

כלומר, אנו למדים שהגנת השימוש ההוגן היא הגנה "פלואידית" שתותאם ממקרה למקרה, אולם במקרה הנכון – שימוש לצרכים פונקציונליים של יצירה מוגנת, יחשב שימוש הוגן. ככל שהיצירה המוגנת היא בדיונית ולא מבוססת עובדות או מציאות, הגנת זכויות היוצרים תהיה חזקה יותר.

פסיקה כזו שולחת גלי רעידת אדמה בתעשיית התוכנה פשוט בשל העבודה שפעמים רבות תוכנה היא פונקציונלית מעצם טיבה, והאבחנה בין רכיב שהוא כזה לרכיב שאינו כזה אינה פשוטה ותוכרע בנסיבות כל תיק. נושא זה עלה במפורש בפסיקה, והובהר שם, כי היחס לתוכנה כאל יצירה מוגנת יהיה שונה מיצירות הנמצאות בלב ליבה של זכות היוצרים.

עד כמה שונה?

בשאלה זו יכריע כל בית משפט בנסיבות המקרה שבפניו.

(אנא אל תתחילו להעתיק קודים של אחרים. האמור מעלה אינו מצדיק זאת).

להחלטה באתר וושינגטון פוסט – הקליקו כאן https://www.washingtonpost.com/context/supreme-court-opinion-for-google-v-oracle/31f817ae-4990-40ec-bb52-e13e0f3d7969/?itid=lk_inline_manual_5

No. 18–956. Argued October 7, 2020—Decided April 5, 2021

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-5.1.2023..