3 שלבים: איך לא מוציאים דיבה ולשון הרע באינטרנט

לשאלה איך נמנעים מהוצאת דיבה ולשון הרע באינטרנט תמצאו הסברים רבים באתרי עורכי דין רבים, אבל במאמר זה אני מנסה לתמצת את הדברים ומציג בפניכם שלושה צעדים פשוטים שיאפשרו לכם להקטין את הסיכון שתוגש כנגדכם תביעה על הוצאת דיבה או לשון הרע באינטרנט, ובהמשך אציג תמיכה משפטית לצעדים הפשוטים שלפניכם. מטבע הדברים, זה הוא מדריך מופשט ומקוצר שאינו כולל את כל המקרים ומומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה טרם נקיטה בצעדים בעייתיים, אך מטרתו הינה לתת בידיכם כלים ראשוניים בסיסיים בלבד.
והנה הצעדים להקטנת הסיכון לתביעת לשון הרע והוצאת דיבה (עוד על הוצאת דיבה ולשון הרע ראו בעמוד המאמרים באתר שלי):
1.          תמיד אימרו את האמת. ובדיוק. אל תוסיפו תיאורים מיותרים. אין צורך להוסיף, נכון?
2.          אם אתם כבר מעבירים ביקורת, הבהירו שמדובר בדעתכם וזו אינה עובדה אלא דיעה אישית.
3.          ואם יש אפשרות, צרפו קישור למקור חיצוני שתומך בעובדות שהבעתם (רצוי מקור שאמינותו גבוהה. לא כל הודעה בפורומים מהווה מקור שניתן לסמוך עליו…).
זה. נגמר המדריך. לא ארוך, נכון?
ועכשיו דוגמא. עובד לשעבר של אייל הון שהיה מעורב בהליכים משפטיים כנגד החברה, טען שהחברה מפעילה "איסטרטגיה יצאנית" (“prostitution strategy”) ביחס לפרויקטים במדינה אחרת וטען שאיש העסקים בעצמו אישר את "מוכרות המזון" שיפעלו בעסקיו שם, עם קישור למאמר של AP בנושא זה (אסושיאייטד פרס). אין ספק ששפה כזו הרגיזה את איש העסקים, שתבע על לשון הרע (בין השאר בנסיון להפחיד את אותו עובד לשעבר, אני מניח).
בבית המשפט נקבע שאמנם מדובר בדברים המהווים לשון הרע כשלעצמם, אך הקישור למאמר התומך בעמדה שהוצגה בדברים שנכתבו מהווה הגנה וגובר הוצאת הדיבה שלכאורה גלומה בהם.
בית המשפט אף הרחיב – קישור הינו שווה ערך של המאה ה-21 להערת שוליים בעיתונות הכתובה, הותיקה, והפך להיות אמצעי ידוע לייחס מקור לאמירה מסויימת. קישור למקורות הוא הבסיס להפצת מידע וידע ברשת. טענת התובע כאילו מרגע שהקישור מוציא מחוץ לטקסט, הוא אינו כהערת שוליים בתוך הטקסט, נדחתה. למעשה, קובע בית המשפט, קישור עדיף על הערת שוליים שכן הוא אינו מסתיים בהפניה למקור אלא ממש מוביל את הקורא למקור עצמו.
ועכשיו חזרה למדריך למניעת לשון הרע ולסיכום:
מפסק הדין אי אפשר להסיק שכל הפניה לקישור תגן עליכם אוטומטית בפני תביעת לשון הרע או הוצאת דיבה, אבל בהחלט אפשר ללמוד שאמירת אמת, הבעת דיעה וצירוף של קישר למקור אמין שתומך בעמדתכם העובדתית – יקשו על מי שטוען להוצאת דיבה לתבוע ולנצח אתכם.
עדכון: 2022: בימים אלו זכינו במשרדנו בפסק דין שחוזר על הלכה זו ומבסס את הזכות לבקר ביקורת ציבורית, בין השאר בהסתמך על מקורות אמינים.