facebook community

לשון הרע, רשלנות ומנהלי קהילות מדיה חברתית

בסוף יוני 2022 ניתן פסק דין מעניין בנושא אחריות מנהלי קהילות וקבוצות לפרסומי לשון הרע שנעשו בהן ושלא הוסרו על ידם (אוחנה נ' קובי). הח"מ לא יצג אף אחד מהצדדים.

מחד, אין המדובר בתקדים מחייב או אף מנחה. זה פסק דין של בית משפט השלום. מצד שני אפשר ללמוד ממנו רבות על הלך המחשבה של שופטים בנושא זה וראוי ללמוד ממנו ולהתאים את ההתנהגות שלכם (מנהלי קבוצות וקהילות במדיה חברתית) למה ששופטים מצפים מכם.

העובדות בקצרה: במסגרת סכסוך פוליטי פורסמו בקבוצת פייסבוק דברים שנקבעו כלשון הרע (כולל אישומים פליליים, האשמות שחיתות וכדומה). הפיצוי – 40,000 ש"ח כנגד המפרסם.

לענייננו: למנהלי הקבוצה נשלחו בקשות להסרת התכנים והם התעלמו ולא הסירו. בלשון בית המשפט – "אין המדובר בנתבעים תמימים … ניתנה לנתבעים האפשרות לתקן את העוולה … והם לא עשו כן".

התובע טען שאחריותם הינה כאחריות נתבע עיקרי, "עורכים ראשיים". גם בית המשפט (השופט ברקאי) הזכיר את סעיף 11(א) לחוק איסור לשון הרע שמטיל אחריות ישירה על עורך אמצעי התקשורת בו פורסמו דברי לשון הרע. בית המשפט אף קבע שהנתבעים הפכו את הקבוצה כפועל לדבר מה הדומה לאמצעי תקשורת, ואז קובע שהם לא בחנו את הפרסומים ואף לא הסירו אותם. באדישותם איפשרו למעשה את הפרסום כשלא הסירו.

בית המשפט מחדד שמנהלי הקבוצה היו "אדמינים" ובהתנהלותם לא פעלו כנדרש מהם: הם לא בדקו את ההודעות ולא הסירו את התכנים הפוגעים. בכך, בחוסר פעילותם, הם פעלו ברשלנות. בשפת המשפטנים – לא כך ראוי שיפעל אדם סביר בנעליהם.

הפיצוי שנפסק היה 40,000 ש"ח לנתבע העיקרי, ו-10,000 ש"ח לנתבעים שהיו מנהלי הקבוצה.

ומה המסקנות שלי אליכם – מנהלי קבוצות וקהילות?

  1. אל תניחו שלנהל קהילה זו זכות בלא אחריות בצידה. אם אין לכם זמן או רצון לנהל בפועל את הקבוצה וגם למחוק ממנה דברים שראוי שיימחקו, עדיף שלא תקחו על עצמכם את האחריות. אתם נמצאים "עם אצבע על השאלטר" ובמסגרת תפקיד זה מוטלת עליכם אחריות. תעמדו בה.
  2. מצד שני – לא צריך לחשוש מכל העולם. לא כל לשון הרע שפורסמה בקבוצה שלכם תהיה אחריותכם. האחריות תתחיל רק אחרי שלא פעלתם כפי שראוי היה שתפעלו. כיצד ראוי שתפעלו? תקראו, תלמדו, תחשבו ותתייעצו. במקרי הצורך – תסירו, אל תתעלמו.
  3. קחו בחשבון שברגע שנטלתם על עצמכם עמדה בסכסוך, אתם יוצאים מתפקידכם האובייקטיבי וכמוכם כמפרסם (אם כי במידת אחריות מועטה יותר). הנטל להוכיח שפעלתם כדין נופל עליכם. אם תצליחו להוכיח ששקלתם, בדקתם, התייעצתם וקיבלתם החלטה ראויה – אולי לא פעלתם ברשלנות.
  4. אבל צריך לזכור שכל עוד בחרתם שלא להסיר – הנטל להוכיח שפעלתם כדין מוטל עליכם. אם שופט יקבע שהצד בסכסוך בו צידדתם עיוול, גם אתם תהיו אחראים (לא כמו המעוול העיקרי אולי, אבל בכל זאת לא נעים).

 

במקרי ספק או אם תרצו להתייעץ, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר או בטלפון 03-6133333.

הפוסט נכתב ונבדק ע"י עוה"ד יורם ליכטנשטיין, 19.7.2022