facebook as platform

גם עסקים יכולים להתמודד מול ענקיות האינטרנט

ממש בימים האחרונים (26.7.2022) ניתנה בבית המשפט העליון החלטה בעלת חשיבות כפולה: גם למפרסמים רבים בפייסבוק אבל בכלל לעסקים קטנים שחשים שיש להתמודד עם עוולות שפייסבוק גורמת להם.

במאמר זה אציע לכם להשתמש בהחלטה זו ביחס לסכסוכים שנוצרו לכם אל מול כל ענקית רלוונטית שאולי פגעה בכם (טיקטוק, גוגל, אמאזון, מטא וכדומה).

תמצות ההחלטה הוא זה:

(א) תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה אחיד שיש בו תניה מקפחת – סעיף ברירת הדין (דיון בתיק לפי דין קליפורניה);

(ב) עסקים קטנים יקבלו בבתי המשפט הישראלים הגנה מוגברת, כמו צרכנים, בהתחשב בתאגיד הענק עימו הם מתמודדים.

ניתן להשתמש זו תניה מקפחת גם כשהתובע הוא עסק ולא רק "צרכן" כהגדרתו הרגילה; עסק (קטן) שרכש מפייסבוק את שירותי הפרסום שלה ולכן הוא נחשב כצרכן.

בדעת רוב נקבע בעליון (רע"א 1901/20) שתניית ברירת הדין בתנאי השימוש של פייסבוק היא מקפחת ושגם עסקים קטנים יכולים להשתמש בחקיקה המגנה מפני חזים אחידים ולא רק אנשים פרטיים.

הנחת המוצא היא שלקוח עסקי (להבדיל מ"צרכן") מתוחכם מספיק כדי לגבור על פערי המידע והכוחות בחוזה אחיד. אבל לקוח עסקי לא גדול, כמוהו כצרכן וגם עליו ראוי שיגן הדין הישראלי.

המבחנים לבחינת אפשרות זו נוסחו בידי דעת הרוב, והם כוללים למשל את האינדיקציות האלו ואחרות:

  1. חוסנו הכלכלי של העסק;
  2. כמות העובדים בעסק;
  3. הליווי המשפטי ממנו נהנה העסק;
  4. היקף וחוזק מחלקת הפרסום בעסק;
  5. עד כמה הפרסום חיוני ואינטגרלי לעסק והאם נוצרו יחסי תלות בינו לבין פייסבוק;
  6. מה סכום התביעה ומה מידת ההרתעה שמופעלת על העסק אם יאלץ להתדיין לפי הדין.

לאחר קביעה רבת חשיבות זו, הוחזר התיק הספציפי לבית המשפט קמא ליישום מבחנים אלו במקרה הנדון.