אחריות אתר מכירות פומביות לספק שקרס

האם אתר מכירות פומביות אחראי לאחד הספקים שקרס?

כולנו מכירים את הכתוב בתקנוני אתרי המכירות הפומביות לפיהם האתר משמש כפלטפורמה של הספקים להציג את מרכולתם ומאפשר ללקוחות לרכוש מוצרים מאותו ספק מבלי שלבעל האתר תהיה אחריות כלשהי בגין העיסקה, בדומה להעדר אחריותו של קניון למכירות המתבצעות בחנויות הממוקמות בו.

מסתבר, שפעולה לא זהירה של אתר המכירות ופעולה נכונה של הלקוח יכולות להביא להתעלמות בית המשפט מהצהרה זו לחיוב אתרי המכירות בחובות של הספקים עצמם.

לאחרונה ניתן בעניין זה פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב בעניינה של נטוויז'ן והאתר נטאקשן.

גולש רכש באתר נטאקשן מערכת ריהוט סלוני מספק מסויים. מערכת הריהוט סופקה לגולש, אך היתה פגומה. נסיונותיו של הגולש ליצור קשר עם הספק נענו בהתעלמות של הספק. לבסוף פנה הגולש לחברת האשראי ולמפעילת האתר ודרש את ביטול העיסקה והשבת כספו. משנענה בשלילה – תבע.

בית המשפט קבע כי בשל העובדה שהסחורה סופקה (אף אם היתה פגומה) הרי שחברת האשראי לא היתה חייבת להשיב ללקוח את כספו.

אולם הקביעה המעניינת נוגעת בבעלת אתר המכירות – נטוויז'ן. למרות שהגולש אישר כי קרא את תקנון האתר וכי האמור בו מקובל עליו, הרי מאופן טיפולה של נטוויז'ן בתלונתו הקימה לעצמה נטוויז'ן אחריות מול הגולש. בית המשפט התרשם כי נטוויז'ן לא מיהרה לפעול מול הספק וגרמה לגולש לסבור שהיא מטפלת בעניין, באופן שכבר התברר כי הספק פשט את הרגל היה מאוחר מדי לבטל את העיסקה.

כלומר, על בעלת האתר לפעול באופן מיידי עקב תלונות של גולשים, לטפל בעניין ולעדכן את הגולש מיידית במידע הידוע לה. גם על הגולש לפעול במהירות, לדאוג לביטול העיסקה מהר ככל האפשר ולוודא שהוא מקבל טיפול ישיר מבעלת האתר על מנת שיוכל להפרע ממנו את נזקיו אם הספק יקרוס.

קווים מנחים אלו חוזרים בבתי המשפט השונים, ועל כך נרחיב בעתיד.

אפריל 2006