יורם ליכטנשטיין

מבוא לזכויות יוצרים

מדריך לזכויות יוצרים, עם דגש על פיתוח משחקי מחשב, פיתוח אפליקציות ועיצוב ובניית אתרי אינטרנט

מבוא והיצירות המוגנות

במדריך זה נסקור את תחום זכויות היוצרים, כשדוגמאות יובאו מתחום פיתוח משחקי מחשב, פיתוח אפליקציות ובניית ועיצוב אתרי אינטרנט. עם זאת, מדריך זה אינו מוגבל לפיתוח משחקי מחשב, אפליקציות ובניית אתרים, אלא הוא יכול לשמש כל אחד מכם – היוצרים – כמדריך שינחה אותו לדין הכללי החל בתחום.

זכות יוצרים היא זכות קניין רוחני חשובה מבחינות רבות לכל העסקים ולכל היוצרים אך במיוחד בתחום פיתוח משחקי מחשב ועיצוב אתרים. יתרונה הגדול הוא העובדה שאין חובה חוקית לרשמה במרשם מסודר, כך שגם עסקים ויוצרים קטנים יכולים ליהנות מההגנה המוענקת להן בלי עלויות ראשוניות מטרידות.

זכות היוצרים הישראלית זכתה לעדנה בשנה האחרונה, עם חקיקת החוק החדש מ-2007, אשר ביסס את הידוע לנו בשפה יותר עדכנית ואף יצר מספר פתרונות חדשים ומעניינים. אזכורי הסעיפים במאמר זה הינם לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 (אם כי עדיין החוק חסר בצורה רבה ביחס לחדושים הטכנולוגיים ה"אחרונים", דוגמת דיני האינטרנט, שיתוף קבצים וכדומה).

מה היא זכות היוצרים?

זכות יוצרים היא זכותו של יוצר יצירה להיות היחיד שיעשה בה שימוש מסחרי בדרכים המפורטות בחוק (סעיף 11 לחוק). כלומר, המדובר בזכות שלילית – לא הזכות לעשות שימוש, אלא הזכות למנוע מאחר שימוש אלא בהסכמת הבעלים.

הדבר עולה בבירור גם מבחינת שמה הלועזי של הזכות המדוברת – Copyright, היא הזכות המגנה על האפשרות להעתיק ולעשות שימוש ביצירה (זכות היוצרים נקבעה בדין האמריקאי ב-17 U.S.C. 102).

על אילו יצירות חלה זכות היוצרים?

זכויות היוצרים חלה על יצירות שונות, שנכללות באחד מהתחומים הבאים (סעיף 4(א) לחוק וראו סעיף 1 להגדרת המונחים):

 • יצירות ספרותיות: דוגמת ספרים, מאמרים, פוסטים בבלוגים ואף יצירות דוגמת שאלונים, מחירונים, פרסומות, טבלאות, לקטים וכיוצא באלו. גם תוכנת מחשב נכללה בחוק החדש כיצירה ספרותית (עם חריג הקובע שבתוכנת מחשב אין זכות מוסרית, ובכך עוד נדון).
 • יצירות אמנותיות: דוגמת גרפיקה, אנימציה, עיצוב אתר, צילומים, רישומים, ציורים, מפות, פסלים, ואף מעשי אמן אדריכלים. כך למשל עיצוב רמה במשחק מחשב מוגנת כיצירה אמנותית.
 • יצירות דרמטיות: דוגמת מחזה תאטרון, סרט קולנוע, מחול, פנטומימה וכדומה. יש לשים לב שהחוק הגדיר יצירה קולנועית באופן מיוחד והחיל עליה פתרונות ספציפיים לבעיות ספציפיות.
 • יצירות מוסיקליות: נדמה שאין צורך אפילו להסביר, לא? (כך חשב המחוקק כנראה).
 • תקליט: תקליט שהינו "טביעה של צלילים" הוגן בנפרד, בנוסף על כל יתר היצירות והגנה זו מאפשרת פעמים רבות לחברות הפקה להגן על זכויותיהן בתקליטים, מעבר לזכויות היוצרים שהשתתפו ביצירת התקליט (סעיף 19(2) לחוק הישן).

יצירה חייבת שיהיה בה ביטוי מקורי, אולם רכיב המקוריות אינו רכיב מהותי במיוחד ולמעשה עיקר מטרתו לקבוע שהיצירה המוגנת לא תועתק מאחר במרבית המקרים אין צורך במקוריות חריגה במיוחד. אולם נוסף על המקוריות הפסיקה הוסיפה וקבעה כי ביצירה צריכים להתגלם אף רכיבים דוגמת יצירתיות והשקעת משאבים (אם כי במידה מינימאלית).

בפסיקה האמריקאית נמצא פסקי דין חשובים בנושא משחק המחשב Breakout שעסקו בין היתר במידת המקוריות הנדרשת על מנת להגן על יצירה. נסיונותיה הראשוני של אטארי לרשום זכויות יוצרים בארה"ב על המשחק נדחו עקב חוסר המקוריות במשחק: ריבוע שהדף נקודה אל קיר המורכב מלבנים רבות לא נחשב מקורי. לאחר מאבק משפטי ניצחה אטארי והמשחק הוגן בזכויות יוצרים. פסיקה זו הינה בעלת חשיבות רבה בתחום פיתוח משחקי המחשב, כמו גם בתחום כולו.

על היצירה להיות מקובעת בדרך כלשהי. כך למשל, דקלום שנוצר והוקרא מן הדמיון ולא נרשם או הוקלט – לא יחשב כיצירה מוגנת בזכות יוצרים, אולם הרצאה שקובעה על ידי מי מהקהל – תוגן (כך נקבע בבית המשפט העליון בע"א 8117/03 בעניין איתן ענבר נ' ד"ר אסף יעקב ולא אושר דיון נוסף (PDF) בנושא).

לא תהיינה זכויות יוצרים ברעיון עצמו (סעיף 5(1) לחוק). הגנת זכות היוצרים מוענקת לביטוי החיצוני של כל רעיון, אבל לא לרעיון עצמו. כלומר, כל אחד מאיתנו רשאי לכתוב ספר מרתק על נער צעיר בבית ספר לקוסמים באנגליה, מבלי שהדבר יחשב כהפרת זכות יוצרים. עם זאת, ככל שתוכן הספר יהיה רוב יותר לתוכנו של "הארי פוטר", יתכן ויקבע כי זו הפרת זכות היוצרים. מתי הופך רעיון להיות יצירה מוגנת? יכריע בכך בית המשפט שישב על המדוכה לפי שיקול דעתו. עורכי דין יכולים לסייע בידיכם להבין את השיקולים, אך לא להחליף את שיקול דעתו של בית המשפט.

לכך חשיבות רבה גם בחיי היום-יום, שכן אם ברצונו של כל אחד מכם להגן על רעיון שעלה במוחו, הרי זכות היוצרים (ולמעשה כל זכות אחרת) לא תבוא לעזרתו. ההגנה היחידה שתעמוד לרשותו תהיה הגנה חוזית – עריכת כתב סודיות ואי תחרות והחתמת הצד השני טרם להעברת הרעיון לידיעתו. הסכם מסודר שכזה מגן (במגבלות הנתונות) אף על הרעיון, אם נוסח כראוי. העובדה שהודעתם למישהו כי הרעיון שלכם "סודי, לא תעזור לכם אם לא יוכן הסכם ספציפי. יתרה מכך, החתמה על מסמך שנקרא "כתב סודיות" לא די בו, כל עוד תוכן המסמך לא יטיל על החותם את המגבלות הנדרשות.

כמו כן לא תוענק ההגנה לתהליכים ושיטות, מושגים מתמטיים, עובדות ונתונים וחדשות היום (אם כי כל ביטוי יצירתי של אחד מאלו עלול להיות מוגן כשלעצמו) (סעיף 5 לחוק). כלומר, כל אחד ואחד יכול לדווח על ארוע חדשותי, אולם להעתיק דיווח של אחר על אותו ארוע – זו הפרת זכויות. שימו לב, שישנן סוכנויות ידיעות ואחרים שאף עומדות על זכויותיהם אלו.

עוד קובע החוק החדש בסעיף 6 לו, כי לא תהא זכות יוצרים בחוקים, תקנות, דברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות של בתי משפט או של כל רשות שלטונית אחרת.

עלינו להבין שאתר האינטרנט, משחק המחשב או האפליקציה אותם אנו מפתחים, אינם מהווים יצירה מוגנת כשלעצמם (כלומר, המשחק אינו מהווה יצירה אמנותית, דרמטית, ספרותית או מוסיקלית). החוק אינו מתייחס למכלול כאל יצירה מוגנת אחת שלימה, אלא כאל מספר יצירות שחוברו להן יחדיו, ואשר כל אחת מהן תוגן באופן עצמאי, אם כי יתכן שגם שילובן יוגן במידה רבה. עם זאת, הבנת היצירות המרכיבות אתר אינטרנט או משחק מחשב, תלמד אותנו שהאתר או המשחק מורכבים מסדרת יצירות מצטברות, שכל אחת מהן מוגנת בזכויות יוצרים כיוון שכל אחת ואחת מהן מהווה יצירה כהגדרת החוק.

בעת בניית אתר אינטרנט, כמו גם פיתוח משחק מחשב ואפליקציה סלולארית או אחרת, נמצא כי קיימות יצירות רבות בהן יש זכויות יוצרים. למשל: החזות החיצונית של האתר או המשחק (look and feel), המאמרים שמועלים אל האתר, התמונות והסרטונים שמשולבים באתר, הקוד באמצעותו הוא נכתב (על שלביו השונים, החל מהאיפיון וכלה בקוד המקור), הדמויות שבמשחק, עיצובי הרמות השונות, עיצוב העטיפה, הסקיצות ששימשו ליצירת המשחק והדמויות ועוד.

עובדה זו מחייבת התייחסות מצד מפיק משחק המחשב ומזמיני עיצוב האתר – אם לא תדאגו לרכז את מכלול היצירות בידיכם, תגלו בעתיד כי אינכם מחזיקים במלוא הזכויות במוצר שהזמנתם, בעוד שבעלי זכויות אחרים ביצירות הנכללות באתר או במשחק יוכלו להפריע לשימושכם בו.

עריכת הסכם פיתוח משחק/הזמנת בניית אתר אינטרנט יכולה להיות קריטית להבטחת זכויותיכם בתוצר הסופי.

מצד שני גם מפתח המשחק או מעצב האתר הינו בעל נכסים בתחום הקניין הרוחני, וגם עליו לשמור על זכויותיו. לדוגמא, אם מפיק המשחק מעוניין לקבל בעלות בכל הקניין הרוחני בו נעשה שימוש, אך חלק מאותן טכנולוגיות הן למשל טכנולוגיות מנוע המשחק שהמפתח מעוניין להוסיף ולעשות בהן שימוש בעתיד, או שמדובר בכלים אחרים שמשמשים את המפתח לעבודתו היומיומית – העברת הזכויות (להבדיל ממתן רשיון) משמעה גדיעה פרנסתו של המפתח, שחייב להיות מודע לכך.

כלומר, גם על מפתח משחק המחשב או האפליקציה להיות מודע לצורך להגן על זכויותיו, ולא לוותר על זכויות שמן הראוי שישארו אצלו ולחילופין, שיתומחרו בהתאמה להשפעת העברתן.

מדריך זה נועד לספק רקע כללי בלבד, אין להסתמך עליו לפתרון בעיות וחובה להיוועץ בעורך דין בכל סוגיה ספציפית

המדריך לזכויות יוצרים, עם דגש על פיתוח ועיצוב אתרי אינטרנט, משחקים ואפליקציות מתחלק למספר חלקים, ביניהם תוכלו למצוא את:

1. מבוא לזכויות יוצרים.

2. מה היא זכות יוצרים ולמי הבעלות בה?

3. תקופת זכות היוצרים, נחלת הציבור והזכות המוסרית.

4. הפרות וסעדים בגין זכויות יוצרים.

5. הפרת זכויות יוצרים – איך מתגוננים?

6. זכויות יוצרים באינטרנט ובתוכנה.

 

 

יולי 2008

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטים  האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  03-6133333
  This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)