פסק דין על הפרת זכות יוצרים והשפעת החוק החדש

עוד פרק בסאגה בקורותיו של רוטר והאינטרנט (בין היתר בעיות זכויות יוצרים). והפעם – זה לא אני, זה הם!

תחילתו של הסיפור בגולשים שהעלו לפורומים של אתר רוטר.נט (כך טען רוטר, טענה שנדחתה לאחר מכן) תמונות שהועתקו מאתר וואלה. את התמונות צילם שלומי בוצ'צ'ו והן פורסמו בוואלה ברשות (צילומים של אנשי ציבור דוגמת ראש הממשלה והרמטכ"ל).

רוטר טען בבית משפט השלום כי הוא מקפיד שלא לעלות לאתר תכנים שיש בהם זכויות יוצרים, כי חלק מהתכנים שבאתר הועלו על ידי הגולשים וכי התמונות הועלו אף הן על ידי הגולשים. אלא שבפועל, בחקירתו התברר כי התמונות הופיעו בעמודי החדשות הנשלטים על ידו ולא בתוכן הגולשים, כך שגם טענה זו נסתרה עובדתית.

בשלום נקבעה אחריותו של רוטר בזכות היוצרים והוא חוייב ב-10,000 ש"ח לכל הפרה, הסכום הסטטוטורי המינימלי. בין היתר דחה בית המשפט טענת זיוף (כאילו בוצ'צ'ו או אחר זייפו את הצילומים שהוצגו באתר רוטר) וקבע שאמנם יתכנו מקרים נדירים בהם בשל ההפרש בין שווי הזכות המופרת לפיצוי לא יפסק פיצוי כלל, אך זהו אינו המקרה,

עוד נקבעה קביעה חשובה (שנתמכה בערעור), כי חובה עלינו להניח שלכל צילום עכשווי ישנו בעל זכויות יוצרים, ועל העושה שימוש בצילום לעשות מאמץ לאתרו, אף אם שמו אינו מופיע. לגבי חלק מהתמונות לא הופיע קרדיט בכתבה בוואלה, ולמרות זאת סברה השופטת שהיה על רוטר להניח שיש בהן זכויות יוצרים ולנקוט בצעדים כלשהם כדי לאתר את בעל הזכויות. זו מסקנה חשובה מאוד, שנתמכה גם בפסק הדין במחוזי.

רוטר ערער על ההחלטה ובין היתר גם טען, שתנאי בסיסי לקביעת פיצוי סטטוטורי על הפרת זכות יוצרים הוא הוכחת נזק מינימלי כלשהו.

ערעורו נדחה, ונקבע כי יתכן שיש מקום לטענה זו כאשר הפיצוי המבוקש עולה על המינימום החוקי, אולם כאשר מדובר במינימום – אין לה כל משמעות. כלומר, מי שמבקש פיצוי בסך 10,000 ש"ח לכל הפרת זכות יוצרים אינו חייב להניח תשתית ראייתית כלשהי לנזק שנגרם לו. מי שמבקש יותר (ולדעתי כאן חשיבות פסק הדין), יאלץ להוכיח תשתית כלשהי.

רוטר טען פעם נוספת שמכיוון שהזכות עצמה הינה בעלת שווי נמוך ביותר (מחירה של כל תמונה אינו גבוה), אין להעניק פיצוי כה משמעותי בגין הפרת זכויות יוצרים. גם טענה זו נדחתה, ובניגוד לנהוג בפיצוי אזרחי רגיל, נקבע מפורשות שמטרת הפיצוי הסטטוטורי היא הרתעה, ולא פיצוי על נזק בפועל.

פסק דין זה חשוב, שכן כיום כבר מצוייה בפני בית המשפט טיוטת חוק זכויות יוצרים החדש שיכנס לתוקף בקרוב. בהצעה החדשה שונו סעיפי הפיצוי הסטטוטורי. טווח הפיצוי הוגבר (במקום 10-20 אלף ש"ח לכל הפרה נקבע 0-100 אלף ש"ח לכל הפרת זכות יוצרים) ונקבעו קווים מנחים ברורים לשאלת קביעת גובה הנזק. בין היתר נקבע מפורשות (בסעיף 56 לחוק) שבית המשפט "רשאי" לשקול בין היתר גם את היקף ההפרה, משך ההפרה, חומרתה והנזק הממשי שנגרם לתובע. יש לשים לב שבניגוד לחוק כיום, סעיף זה חל הן על זכות "רגילה" והן על זכות "מוסרית".

 

המאמר נכתב בדצמבר 2007  ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי שכן הוא מתייחס לחוק הישן, אולם הוא נותר באתר בשל הקביעה העקרונית שבו שמתאימה גם לחוק החדש.

עודכן לאחרונה ב-19.1.2022.