סרטי משחקי מחשב והפרת זכות יוצרים

סרטוני "בואו נשחק" – מה הם?

במאמר קצר זה אני רוצה להציג מדריך הן לשחקנים והן למפתחי משחקי מכתב שיוצרים או עומדים למול אחרים שיצרו סרטוני וידאו הלקוחים מתוך משחקו של שחקן במשחק מחשב (Let's Play, "בואו נשחק". למישהו יש רעיון יותר טוב לשם יותר קליט?). במאמר זה אתמקד ברכיב זכויות היוצרים, אראה את הבעיות שנוצרות בעקבותיו ואציע פתרונות, הן לשחקנים והן למפתחי משחקי המחשב.
סרטוני וידאו של משחקי מחשב הם עניין נפוץ לגיימרים שבינינו. אתרים כמו Twitch.Tv וגם יוטיוב בעצמו, מהווים פלטפורמה נוחה להראות לעולם מה אתם שווים.
יותר ויותר הופכים סרטוני וידאו של משחקי מחשב להיות מעין "ספורט עם קהל" (Spectator's Sport) ואין ספק שאליפויות משחקי מחשב הן חומר צפייה מרתק למי שקצת מכיר את אותם משחקים.
סרטוני וידאו אלו מציגים במרבית המקרים גיימרים או סתם שחקני משחקי מחשב ומשחקים דיגיטאליים במהלך המשחק שלהם, במטרה להראות כמה "אדירים" (awesome) הם, עד כמה הם שולטטטטת (לצורך הבידור, הצחוק או סתם לשם מתן אפשרות למשתמשים אחרים להנות ממשחק טוב). ברוב המקרים הסרטון אף "הוקלט" על ידי השחקן עצמו, אם כי עבר אולי עריכה במועד מאוחר יותר.

בעיות של זכויות יוצרים בסרטוני "בואו נשחק"

מטבע הדברים, הבעיה העיקרית בתכני וידאו ומשחקי מחשב כאלו היא שהם משלבים את פעולות המשתמש הספציפי יחד עם קניין רוחני קיים (זכויות יוצרים וגם סימני מסחר), שאינו שייך למשתמש יוצר הסרטון. ונשאלת השאלה – האם יש בפעילות השחקן כדי ליצור תוכן חדש שאינו מוגן בזכויות יוצרים ואינו שייך למפתח המשחק?
כלומר, האם יצירת הסרטון והעלאתו לרשת מהווה הפרה מצד השחקן, וכן גם – מה צריכות להיות פעולות מפתח משחק המחשב במצבים כאלו?
משחק מחשב אינו יצירה אחת המוגנת בזכות יוצרים, אלא אוסף של יצירות מוגנות שחוברו להן יחדיו. אין חולק כי משחק מחשב מגלם יצירות קניין רוחני המוגנות ושייכות למפתח המשחק. מפתח משחקים חכם אשר נהנה מייעוץ משפטי מקצועי ידאג לוודא שכל הזכויות (דוגמת זכויות היוצרים) הועברו אליו ומוחזקות בידיו כדין. גם אם המפתח לא דאג לכך, עדיין קיימות באותו סרטון יצירות מוגנות בזכויות יוצרים, אלא שהן מוחזקות בידי צד שלישי שאינו מפתח המשחק.
יחד עם הזכויות הקשורות במשחק המחשב המוצג בסרטונים כאלו, בדרך כלל נכללות בהם גם יצירות אחרות, שחלקן אינן קשורות במשחק (כמו לדוגמא פס קול המוגן בזכויות יוצרים ושייך בכלל למחברו ולא למפתח המשחק).
לכן, כאשר שחקן מעלה סרטון של המשחק האחרון שלו ומצרף אליו מוסיקה לשם הגברת ההנאה – פעולה זו יכולה להחשב כהפרת זכות יוצרים של מפתח משחק המחשב (וכן של בעל הזכויות במוסיקה).
על בסיס זכויות יוצרים אלו, מגיעות דרישות הסרה רבות לסרטונים כאלו מאתרים דוגמת יוטיוב. פעמים רבות ההודעה ודרישת ההסרה לא מגיעה כלל ממפתחי משחק המחשב אלא דווקא מבעלי הזכויות בפס הקול המוסיקלי שנבחר על ידי השחקן ויוטיוב כמובן נענה להודעות ומסיר את התכנים. כך או אחרת, העלאת התכנים האלו נחשבת לעיתים רבות כהפרת זכות היוצרים של בעליה.

כיצד יכול משתמש שהעלה סרטון כזה להתגונן כנגד טענת הפרת זכות יוצרים?

למרות זאת, לא כל דרישת הסרה תהיה בהכרח מבוססת בדין. למשל, נניח שהקטע המוסיקלי הינו קטע קצר ואינו כולל את הפזמון של השיר. במצב דברים כזה יתכן מאוד שההעתקה שבוצעה, אינה העתקה של "חלק מהותי מן היצירה", ובהעדר העתקה שכזו – החוק קובע כי לא יחשב הדבר כהפרת זכות יוצרים.
שימו לב, המבחן אינו כמותי בהכרח. המיתוס לפיו העתקת פחות מ-X% מהיצירה אינו מהווה הפרת זכות יוצרים, הוא רק מיתוס; אין בו אמת. המבחן הוא כמותי ואיכותי כאחד. גם רכיב קטן מאוד מהיצירה (דוגמת הפזמון "הופה הולה הולה הופה") עלול להוות הפרה של עיקר היצירה.
נטילת קטע קצר מתוך שיר או משחק, עדיין יכולה להחשב כנטילת עיקר היצירה – אבל יתכן גם שלא. יתכן ששופט יסבור שהקטע בן מספר הדקות מהמשחק מהווה אך חלק קטן ולא מהותי מהיצירה ואולי לא די בו כדי לעמוד גם בדרישות האיכותיות של הפרת עיקר היצירה.
לאחר שהגענו למסקנה כי אולי מדובר כאן בהפרת זכות יוצרים, לא די בכך. יתכן מאוד שעל אף הפרת הזכות, קמה למעלה הסרטון הגנה הקבועה בחוק. לדוגמא – שימוש הוגן ביצירה מוגנת בזכות יוצרים. אולי למשל הצגתו של משחק מחשב כתוכן וידאו ולא כיצירה משחקית, מהווה שימוש מספיק טרנספורמטיבי כך שבנסיבות יפסק שהגנת השימוש ההוגן קמה למעלה הסרטון?
הפתרון הקל, במיוחד כאשר מדובר בסרטון המועלה על ידי מי שהוא עסק מסחרי, הינו לפנות לבעל זכות היוצרים ולקבל ממנו רשיון שימוש לשימוש לא משחקי, שימוש וידאו. אלא שבפועל, ברוב המקרים הפתרון הזה אינו פרקטי, הן בשל הכמות הגדולה של בעלי הזכויות והן בשל זהות יוצרי הסרטונים (ואני לא צריך להרחיב, לא?)
מצד שני, אולי בעצם הסרטונים האלו לא צריכים להוות בעיה מצד מפתחי משחקי המחשב? אולי סרטונים כאלו הם דווקא אחד מהכלים השיווקיים הטובים ביותר של מפתח משחקי מחשב שמבקש לקדם את המשחק הדיגיטאלי אותו פיתח?
עד כדי כך עמדה זו נכונה, שחלק ממפתחי משחקי המחשב נותנים מראש רשיון שימוש לשימוש בתמונות (images) משחקי המחשב אותם פיתחו בסרטונים שכאלו, כמובן בכפוף לרשיון שימוש עליו אדבר מיד.
אלא שאינטרס זה לא נמצא בליבו של יוצר תכנים אחר (כמו יוצר מוסיקלי), ויתכן מאוד שיוצר כזה לא יאפשר שימוש חינמי ביצירותיו.
לכן, הגישה הזהירה מצד השחקן מחייבת שלא לכלול תכנים של צדדים שלישיים שאינם של מפתח משחק המחשב בסרטונים שכאלו, ולוודא שמפתח המשחק נתן אישור שימוש לתכנים שלו.
ההשענות על טענות הגנה, תהיה בעייתית פשוט בשל העובדה שעלות ניהול הליך והוכחת קיומה של הגנה, הופכת פעמים רבות סרטונים שכאלו ללא-כלכליים בעליל.

ומה על מפתחי משחקי מחשב לעשות? האם כל סרטון הוא הפרת זכות היוצרים שלהם?

התשובה פשוטה. דאגו להבהיר לשחקנים, במקום בולט באתר שלכם ובדרך אחרת המחוברת למשחק שלכם, כי ניתנת להם הרשאה מפורשת לעשות שימוש בתכני המשחק שלכם, אבל הגבילו אותה למטרות שמתאימות לכם. ההרשאה לא צריכה להיות מסמך משפטי ארוך וסבוך ודי בכמה מילים מנוסחות היטב כדי לספק הגנה מספקת.
דוגמא להרשאה כזו יכולה להיות מנוסחת למשל באופן הבא –
"אנו מעניקים בזאת למשתמשים רשיון לא בלעדי וניתן לביטול –
  • להשתמש בארט (art), בצילומי וידאו וביתר נכסי הקניין הרוחני המופיעים במשחק "שם המשחק שלכם" בכל דרך שתראו לנכון ובלבד שהתוצר מתאר בדרך כלשהי את המשחק שלנו תוך שימוש שאינו מסחרי, לא פוגע במוניטין של המשחק ומעניק לנו קרדיט באופן הבא: "תודה ל-"שם הסטודיו שלכם" על פיתוח המשחק "שם המשחק שלכם", http://www.yoursitehere.co.il, שהפכו זאת לאפשרי. זה הוא סרטון חיצוני שאינו קשור ב-"שם הסטודיו שלכם"."
שימו לב שכמפתחי משחקי מחשב אתם לא רק שלא חייבים להתנגד להעלאת סרטונים מתוך המשחק שלכם ליוטיוב ודומיו, אלא אתם יכולים להשתמש במנגנון זיהוי התכנים של אתרים כמו יוטיוב כדי להפוך תכני גולשים אלו למקור הכנסות נוסף. יוטיוב למשל מפעיל מנגנון טכנולוגי מורכב המהווה מאגר מידע שמעודכן על ידי בעלי תכנים מוגנים בזכויות יוצרים. על ידי הכללת היצירות שלכם במאגר וסימונן, אתם תקבלו הודעות מהאתר על שימוש בתכנים שלכם, ותוככלו להחליט כיצד לפעול. בין יתר האופציות שעומדות בפניכם נמצאת הבחירה להסיט הכנסות מרווחי הפרסומות הנלוות לתכנים אלו לכיסכם… לא רע, לא?

המאמר נכתב ב-2013 ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין. יתכן שהתכנים אליו הוא מתייחס השתנו אך מטרתו לספק לכם הבנה מעמיקה של הנושא והתפתחותו לאורך השנים.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-9.1.2023.