דואר אלקטרוני כראיה בבית משפט

האם דואר אלקטרוני – דוא"ל – יכול לשמש כראיה בבית משפט?

במאמר זה אסקור נושא זה ואנסה להציג בפניכם תשובה.

עם זאת, שימו לב שהמאמר נכתב ב-2006 בנושא שמקדים את זמנו. המאמר אינו מתעדכן אלא נשמר לשם הבנת התפתחות הדין בנושא ואין להשתמש בו כתחליף לייעוץ משפטי.

סדרי הבאת הראיות בבית המשפט הינם קפדנים. כך, למשל, על הטוען טענה להציג ראיות להוכחת טענתו, ואת אותן ראיות להציג באמצעות מסמך המקור. אם אטען ללשון הרע במכתב ששלח אדם למספר נמענים, יהא עלי לאתר את המכתב שנשלח למי מהנמענים ולהגישו לבית המשפט כראיה.

בעבר היה נהוג כי עדות שהיא עדות שמיעה אינה מהווה ראיה קבילה בבית משפט, או לפחות קבילה במגבלות מסויימות.

עם התפתחות הטכנולוגיה (תחילה בתחום המחשבים ובהמשך גם בתחום האינטרנט), ועם השימוש היומיומי שנעשה במערכות שלא היו ידועות למשפט קודם לכן (דוגמת מערכות דואר אלקטרוני – דוא"ל), על המשפט להתאים עצמו אף לראיות שונות מן המקובל עד עתה.

בעבר היו מקרים בהם בית המשפט קיבל תדפיסי דוא"ל שהוגשו כראיה אך לא העמיק בשאלה האם אלו ראיות קבילות אלא קיבלן כמות שהן, בלא התנגדות. בעניין שנדון לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב (בורוכוב נ' נוימן ותודה להלמו) נאלץ בית המשפט להתמודד עם הטענה שתדפיס דוא"ל (הודעות אולטינט) הינו עדות שמיעה וכן אינו ניתן להגשה בבית המשפט.

בפסק דינו ציין בית המשפט אמירות מאלפות שמן הראוי להדגישן –

"האינטרנט אינו הופך את המשפט לוירטואלי, כאילו ארע שבר או כאילו חדלו חוקי הכובד של המשפט לחול על כלי זה …

ההתייחסות לדואר האלקטרוני … איננה יכולה להיות אחידה. העברת דואר אלקטרוני משמשת להעברתם של מסרים בעלי אופי שונה, מסרים בלתי פורמליים אישיים ולעריכתן של תרשומות והתכתבויות מסוגים שונים. דומה הדואר האלקטרוני יותר לשיחת טלפון בלתי מחייבת בין מי שמכירים זה את זה או בין מי שאינם מכירים זה את זה…

ניהולה של התקשורת הבינאישית באמצעות הדואר האלקטרוני הופכת אט אט במציאות חיינו לדרך תקשורת רגילה ומקובלת. …

מציאות חיינו מוכיחה כי הציבור רוכש יחס של מהימנות לחלק בלתי מבוטל מן ה"מסמכים" האישיים המתקבלים בדואר אלקטרוני האישי – נטמיילים".

בשקלו את משמעות הדוא"ל בחיינו ואת האמינות המיוחסת לו, קבע בית המשפט כי אין מחלוקת שדוא"ל יהא קביל להגשה כראיה, אם כי המשקל שייוחס לו ישתנה ממקרה למקרה. כך, למשל, ישפיעו על המשקל שייוחס לו שיקולים דוגמת נושא הדוא"ל, הפרטים המזהים המופיעים בראשו, שאלת הכחשתו או אי הכחשתו, שאלת האבטחה שלו וכיוצא בזה.

בין היתר על בסיס ראיות שהוצגו בדוא"ל ממתחם אולטינט, דחה בית המשפט השלום בתל אביב את תביעת לשון הרע של מר ארנון בורוכוב כנגד מר לירון נוימן וחייבו בתשלום הוצאות ההליך. בעבר כבר הכיר בית המשפט בתוקפו המחייב של חוזה שנכרת עקב חילופי דוא"ל, מבלי שלמעשה נכנס לשאלת קבילות המסמכים.

סופו של יום, הדואר האלקטרוני הולך ומקבל משקל של ממש בהכרעות שיפוטיות ועל כל אחד ואחד מאיתנו לשים ליבו לכך. שימוש חסר זהירות בדוא"ל עלול להביא לתוצאות משפטיות שלא שיערנו ומוטב יהיה הבין זאת ולהתמודד עם זאת בעת משלוח הדוא"ל (באמצעות ניסוח זהיר) ולא לאחר מכן.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין ביוני 2006 ויתכן שהתכנים אליו הוא מתייחס השתנו עם השנים. מטרתו לספק לכם הבנה מעמיקה של הנושא והתפתחותו לאורך השנים.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-3.1.2023.