Google AdSense

גוגל מחזירה כספים שקיזזה מחשבון AdSense (אדסנס) שנסגר עקב הפרה

נעלו לכם את חשבון ה-AdSense וגוגל לקחה את כל הכספים שנשארו בחשבון? זה לא סוף הדרך

אני מקבל באופן שוטף פניות של מפרסמים בתכנית ה- AdSense של גוגל, לאחר שחשבונם נסגר (בדרך כלל בטענות הפרה דוגמת הונאת קליקים או עימוד מודעות בעייתי) וכספי היתרה שהיו בחשבון חולטו על ידי גוגל על פי הסכם תנאי השימוש של השירות שלה, ה-TOS.

לעיתים, הסכום המחולט לא מצדיק פתיחת הליכים כנגד חברה זרה בהיקף של גוגל; במקרים אחרים אפשר לנסות ולהגיע להסדר כזה או אחר עם גוגל ובמקרים נוספים הלקוח פשוט מתייאש מהתמודדות מול התאגיד Google ולא תובע.

אולם, לאחרונה (2019) הגיע עניין זה להכרעת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז מפי השופט אורן שוורץ ובמאמר זה אסביר את משמעות הדבר ביחס אליכם.

השופט פותח במעמדם ההסכמי של מסמכי חשבון האדסנס ומגיע למסקנה כי מדובר בהסכמים מחייבים (עם הסתייגויות כאלו ואחרות באשר לדרך הצגת המסמכים בפני המשתמשים).

לאחר מכן מנתח השופט את הראיות שהובאו בפניו ומגיע למסקנה כי תנאי השימוש של שירות ה-AdSense של גוגל – הופרו על ידי התובעת.

אולם, הדיון המרתק ביותר מצוי דווקא בסיומו, עת קובע השופט כי גם למפר הסכם יש זכויות, וקביעת "מעין פיצוי מוסכם" בהיקף של "כל יתרת הכספים בחשבון שנסגר" אמנם היא בעלת הגיון מסחרי אך חורגת מהיקף הסבירות. זאת, יש לזכור, בהסכם שהוא חוזה אחיד.

לכן, התנאי בתכנית האדסנס שמאפשר לגוגל לקזז את מלוא כספי יתרת החשבון בעת נעילתו עקב הפרה הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד. מנגד, בית המשפט אינו מחוייב לבטל תנאי שכזה, אלא יש להתאימו למטרות המסחריות שבבסיסו, ולכן השופט קובע הסדר מתאים:

בעת נעילת חשבון AdSense, גוגל רשאית לקזז אחד מבין השניים, לבחירתה: או 40% מכספי יתרת החשבון, או פי 5 מפירות ההפרה.

בהתאם, התביעה התקבלה ונפסק החזר כספי משמעותי לתובעת.

נדמה שפסק דין כזה יכול לשמש רבים מאיתנו ככלי מצויין לניהול משא ומתן עם גוגל להשבת כספים שחולטו שלא כדין. נשמח לסייע ככל שיעלה אצלכם הצורך.

כבוד לעורכי הדין ד"ר יונתן דרורי ואוריה ירקוני שייצגו את התובעת בנושא שכזה, וכן כבוד גם לבאי כוחה של גוגל Google (עוה"ד רות לובן) על הדיון המרתק שחשפו בפנינו.

תוכלו לקרוא עוד על משפט ורשתות חברתיות בקישור.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-10.1.2023.