אחריות אתר אינטרנט למעשי הגולשים בו

עד כמה אחראי אתר אינטרנט למעשי הגולשים המשתמשים בו?

בהליך שהתקיים בפני בית המשפט בגין תביעת לשון הרע/הגנת הפרטיות שארעה באחד מן הפורומים שלו  ביקש אתר תפוז למחוק אותו מתביעה  וטען שכספק שירות מקוון בלבד (בין אם ISP ובין אם ספק שירות אינטרנטי אחר כמו פורומים או בלוגים) הוא אינו אחראי למעשי הגולשים. בית משפט השלום בתל אביב (השופט סטולר) קבע החלטה מקדמית (בש"א 174875/06, ת.א. 55315/06 גלבוע נ' בנאטב ותפוז אנשים בע"מ) שבשלב זה אין עוד למחוק מראש את האתר רק בשל כך שהחומר המעוול הועלה אליו על ידי צד שלישי.

כלומר, בית המשפט קיבל את העמדה לפיה אין פטור אוטומטי וגורף לספק שירות מקוון מאחריות למעשה של צד שלישי. ההכרעה בעניין תהיה לפי ההוכחות שיוצגו בתיק העיקרי. לפיכך בהחלט יתכן מצב בו בסופו של יום יקבע בית המשפט כי מפעיל פורומים (או כל ספק שירות מקוון אחר) אחראי בגין עוולה אזרחית כמו פגיעה בפרטיות או לשון הרע, גם אם היא בוצעה על ידי אחר.

באותו עניין דובר בגולש שפרסם פרטים פוגעים ושקריים על גולש אחר בפורום תפוז (כך הטענה). הנפגע פנה לתפוז וביקש להסיר את הפרסומים הפוגעים או למנוע את גישת הפוגע לפורומים כדי שלא יוסיף לפגוע. תפוז סירבה וסברה שמדובר בסך הכל סכסוך בין גולשים.

הגולש הגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות שהועברה לבית משפט השלום ועילות התביעה תוקנו כך שנשארו רק רשלנות ופגיעה בפרטיות (עילת לשון הרע נגד תפוז נמחקה). אז הגישה תפוז בקשה למחוק אותה מכתב התביעה.

 תפוז התבסס על סודרי נ' שטלריד ובורוכוב נ' פורן וטען שאין לו שליטה על החומר המפורסם בפורומים שלו, ומכוח פסיקה זו האחראי היחיד לפרסום היה הגולש המפרסם עצמו, ולא האתר שמשמש כמעין "צינור" בלבד.

 בית המשפט אימץ את מבחני בורוכוב ("המבחן המשולש") לפיהם חייבים להתקיים שלושה תנאים שרק בהתקיימם יהיה ניתן לתבוע אתר אינטרנט כאמור:

  1.  חובה להודיע לאתר על הפרסום הפוגע. בהעדר ידיעה אין אחריות.
  2.  על הפרסום להיות ברור על פניו כפרסום אסור או פוגע מבחינה אובייקטיבית, לא סובייקטיבית. אין להטיל על הספק אחריות כמעין שופט.
  3. אחרון שוקל בית המשפט את היכולת להסיר את הפרסום והאמצעים הנדרשים לצורך נקיטת הפעולה הנדרשת (ומבדיל, למשל, בין מחיקת הודעה בפורום שנעשית בקלות לבין חסימת גישת גולש לפורום שהיא פעולה טכנית יותר קשה, כמו גם בין האחריות המוטלת על ISP לבין האחריות המוטלת על אתר פורומים.

 פרשה זו מצטרפת לפרשה בה ניתנה החלטה אך זמן קצר לפניה, היא עניין חסיד נ' וואלה תקשורת בע"מ שגם בה ביקשה וואלה למחוק את עצמה מכתב תביעה בשל היותה ספקית שירות מקוון. באותה פרשה קבע בית המשפט השלום בתל אביב כי ניתן למחוק את הספק רק אם הניח תשתית ראייתית מספקת לפטור לו הוא טוען עוד באותו שלב מקדמי (נימוק שלכאורה מחייב אותנו לדיון לגופם של דברים, ולחילופין למעין "משפט זוטא" בדבר אחריות הספק). ומה היא אותה תשתית עובדתית? אופן ניטור התכנים, שיטת עבודת אתר הפורומים וכל ראיה אחרת המוכיחה על תום לב וחוסר אחריות. טענות אלו חייבות בתצהיר.

 כלומר, אנו רואים שאין ולא יהיה פטור אוטומטי לספקי שירות מקוונים, והדין הישראלי מחייב אותם כיום להוכיח בפועל את זכאותם. לפסיקה זו יש חשיבות והיא מקלה מעט על תובעים, במיוחד לאור הפסיקה האחרונה דוגמת פרשת פלונית (השופטת אגמון-גונן) אשר מצמצמת את זכות חשיפת פרטי הפוגע לנפגע רק למקרים של עבירה פלילית.

המאמר נכתב c-2007 ubבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר נותר באתר בשל תוכנו המעניין, אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-27.12.2022.