trademark logo

סימני מסחר

תרצו להגן על העסק שלכם ולרשום סימן מסחרי?

אתם לא יודעים מה הצורה הנכונה לרשום את הלוגו שלכם?

גיליתם שמתחרה מטעה או גונב לכם לקוחות?

לקחו לכם את הלוגו או את השם שלכם?

הגעתם למקום הנכון. משרדנו מתמחה בכל הקשור בסימני מסחר, רישום סימן מסחרי והגנה עליו ועל לוגואים, עוולת גניבת עין, הגבלת גישה לעסק ועוולות מסחריות אחרות.

בכל מקרה של תקלה הקשורה בשם, בלוגו או במוניטין של העסק שלכם ובכל מקרה בו תרצו להגן עליהם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם עורך הדין יורם ליכטנשטיין כאן או בטלפון 03-613333 ונשמח לסייע.

מה הוא סימן מסחר?

סימן מסחר מוגדר בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 כ- אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או שלושה. כלומר, מדובר למשל בסמל מסחרי של עסק, לוגו, מותג של מוצר או שירות, סיסמא, גרפיקה שמצורפת ללוגו, שם העסק עצמו, שם השירות החשוב וכן הלאה.
מטרתם של סימני מסחר היאלאפשר לקהל הלקוחות לזהות את מקורם של המוצרים או השירותים אשר נושאים את סימן המסחר הספציפי ולאפשר לעסקים השונים להניב תוצאות להשקעות הרבות שהשקיעו בבניית המותג והלוגו שלהם.
סימן מסחר יכול להתייחס למוצר או להירשם כ"סימן שירות" ויאפיין שירות. ההגנה על שני סוגי סימני המסחר – זהה.

איך רושמים סימן מסחרי?

על מנת ליהנות מהגנת פקודת סימני המסחר יש לרשום את הסימן אצל רשם סימני המסחר הישראלי היושב בירושלים (או בכל מדינה אחרת בה אתם מתעתדים לפעול בצורה עסקית).
רישום סימן מסחר יכול לאפשר לעסקים ולחברות הגנה משפטית על ההשקעות הרבות שהשקיעו בשיווק ובניית מוניטין ויש לו חשיבות רבה במסגרת בניית האסטרטגיה השיווקית של כל עסק, החל בחברות דוגמת קוקה-קולה וכלה בעסקים קטנים דוגמת מעצבים בודדים, חנויות, יזמים טכנולוגיים וכדומה.

אבל בעת הרישום חשוב להקפיד על רישומו באופן שמצד אחד יהיה מהיר ביותר לרישום, ומנגד יעניק הגנה רחבה ככל האפשר. בדרך כלל שני אינטרסים אלו הם מנוגדים ולכן כדאי לשים לב.

כיצד מגישים בקשה לרישום סימן מסחרי?

על מנת לרשום סימן מסחר צריך להגיש בקשה מתאימה לרשם סימני המסחר. מילוי הטופס עצמו אינו מהווה מטלה קשה מדי, אולם רק בחירה נבונה ומקצועית של אופן רישום הסימן והיקף המוצרים או השירותים אליהם מתייחס הסימן, יקנו לכם את ההגנה בהיקפה המרבי. בחירה שכזו אפשרית רק באמצעות התייעצות עם עורך דין שמתמחה בתחום סימני מסחר ומבין את השיקולים המשפיעים על בחירת סימן המסחר לצרכי רישום.
כמו כן, כמובן, יש לשלם אגרה מתאימה (לרשימת האגרות לצורך רישום סימן מסחר ראו בקישור). שימו לב שיש לבחור גם את סוגי השירותים או המוצרים השונים ביחס אליהם נרשם כל סימן, ואם מדובר במספר סוגים, יש להגיש בקשות נפרדות לכל סוג (אם כי ניתן לצרף את הגשת הבקשות).

בחינת בקשת רישום סימן מסחר

לאחר הגשת הבקשה היא נבחנת על ידי רשם סימני המסחר שבודק האם הסימן כשיר לרישום ועומד בתנאים הקבועים בסעיף 8 לפקודת סימני מסחר.
במידה והסימן המסחרי עבר את הבחינה, רשאי כל אדם להתנגד לרישום הסימן בהתאם לאחת הסיבות מופיעות בפקודה. כאשר מוגשות התנגדויות, מתנהל דיון בהן בפני רשם סימני המסחר שצריך להכריע בהן. הכריע הרשם לטובת מבקש הרישום – ירשם סימן המסחר. הכריע כנגד מבקש סימן המסחר – לא ירשם הסימן. הליך זה של התדיינות דומה במידה רבה להתדיינות בפני בית משפט ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום לצורך זה.

הגנה על סימני מסחר שלא נרשמו – גניבת עין

חשוב לדעת שגם סימן מסחר שלא נרשם יתכן שיהיה מוגן על ידי החוק. חוק עוולות מסחריות קובע את עוולת "גניבת העין" שנועדה להגן על סימני מסחר שלא נרשמו.

למרות זאת יש לזכור שההגנה שהדין מעניק לסימן מסחרי שנרשם הינה חזקה יותר באופן משמעותי. רישום סימן מסחר מעניק לרושמו זכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס למוצרים או שירותים שביחס אליהם נרשם סימן המסחר ולא מוטלת עליו החובה להוכיח את המוניטין שנצבר לו באותו סימן מסחר או לוגו.

כמה זמן מוגן הסימן המסחרי שנרשם?

משך ההגנה של סימן המסחר אינה מוגבלת בזמן, וכל עוד תשולם האגרה המתאימה במועדה, ניתן יהיה להמשיך את רישום סימן המסחר ולתחזק את ההגנה שתקבלו בפני מתחרים תוקפניים. שימו לב לתקופות הרישום של הסימן, שהן 10 שנים מלכתחילה ולאחר מכן כל 14 שנה.

מהי הפרת סימן מסחר ?

מכיוון שסימן המסחר מקנה לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן המסחרי המלווה את המוצרים או השירותים הרלוונטיים, הרי שכל גורם שיעשה שימוש בסימן המסחר או בסימן הדומה לו (עד כדי להטעות) מבלי לקבל הסכמת בעל הסימן מראש, יבצע הפרת סימן המסחר. הפרת סימן מסחרי כזו מקנה לבעל סימן המסחר זכות תביעה, ואף דרישת צו מניעה ופיצוי, מהמפר, כך שכאשר קיים ספק – ראוי להזהר ולהתייעץ טרם נקיטת פעולה.

איך נדע האם קיים דמיון מטעה בין סימני המסחר?

הפסיקה הישראלית הגדירה שלושה מבחנים עיקריים להכרעה בשאלה: האם קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר לסימן המפר:

 • מבחן המראה והצליל (שהוא החשוב ביותר, יחסית): בית המשפט מתבונן ומשווה את חזותם ואת המצלול (הצליל) של שני סימני המסחר בשלמותם, תוך התעלמות מהבדלים נקודתיים קטנים. חשוב להדגיש ששינויים "קוסמטיים" בסימני המסחר לא יספיקו בדרך כלל כדי לקבוע שלא מדובר בדמיון מטעה.
 • מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות: מבחן זה עוסק בהשפעת סוג המוצרים הרלוונטיים על הסכנה להטעיה. בנוסף יבדוק בית המשפט האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות, האם מדובר בלקוחות מקצועיים או לקוחות מזדמנים וכיצד משפיעה זהות הלקוחות על הסיכון להטעיה.
 • מבחן יתר נסיבות העניין: כפי ששמו מלמד עליו, זה הוא מבחן "סל" המאפשר לבית המשפט להתאים את נסיבות המקרה להחלטתו. "מבחן השכל הישר" הוא אחד מהכלים בהם נעשה שימוש במסגרת מבחן זה.

מהו דילול סימן מסחר?

דילול סימן מסחר הואסוג נוסף של הפרת סימן מסחרי והוא מתמקד בדרך כלל (אך לא רק) בסימן מוכר היטב. אם נניח שעסק מקומי עושה שימוש בסימן מסחרי אשר רכש לעצמו הכרה בין לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצר הספציפי אשר בהם עוסק בעל סימן המסחר (למשל קוקה קולה, מקדונלדס וכדומה).

איך אני מגיש תביעת הפרת סימן מסחרי או לוגו שלי?

אכיפת הפרת סימני מסחר (תביעת הפרת סימן) נעשית במסגרת הגשת תביעה לבית המשפט אשר כוללת שני סעדים עיקריים. הראשון שבהם – צו מניעה (סעד המבקש לעצור את המשך הפגיעה בסימן המסחר הנפגע). בנוסף ניתן לעתור לבקשת פיצוי (סעד המבקש להחזיר את ההוצאות וההפסדים שנגרמו לנפגע). כמו כן ניתן, במקרים המתאימים, לבקש סעד שנקרא "מתן חשבונות" שיאפשר להבין את היקף הרווח שעשה המפר מסימן המסחר ולהפרע גם ממנו.

אז מה עושים אם אתם רוצים לרשום סימן מסחר או להגן על סימן מסחרי שלכם?

אנחנו נלווה אתכם, נגן עליכם ונאפשר לכם להינות מהמוניטין שלכם או למנוע מאחרים לנצל אותו.

בכל שאלה אם תרצו לרשום סימן מסחרי מוגן על הלוגו שלכם ולהגן על המוניטין שלכם, אם תרצו להגיש תביעת הפרת סימן מסחרי, אם קיבלתם מכתב דרישה לחדול מהפרת סימן, אם טוענים כנגדכם גניבת עין והטעיה או כל נושא דומה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונשמח לסייע גם לכם.

 

 

מדריכים ופוסטים נוספים בנושא סימני מסחר (רישום ואכפה) וגניבת עין:

(שימו לב שאלו אינם מחליפים יעוץ משפטי לבעיה ספציפית ואין להסתמך עליהם אלא לשם לימוד כללי של התחום):

1. גניבת עין – שימוש בשם של עסק מתחרה בפרסום ממומן

2. מדריך "הצינור" למעסיקים – כיצד לנהוג בנכסים דיגיטליים של העסק שלכם

3. לא כל שימוש בסימן מסחרי של אחר הוא הפרה שלו

4. מקדונלדס מפסידה בקרב על סימן מסחר באירופה

5. חופש הביטוי, סימני מסחר ומכוניות מהירות

6. הפרת סימן מסחר במוצר שאינו קיים

7. הפרת סימן מסחר? לא הגזמתם?

8. ההוביט – הפרת סימן מסחר

Comments

comments

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטים  האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  03-6133333
  This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)