סימני מסחר

מה הוא סימן מסחרי, כיצד רושמים סימן מסחר ומה היא הפרת סימן מסחרי?

מה הוא סימן מסחר?

סימן מסחר מוגדר בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 כ- אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או שלושה. כלומר, מדובר למשל בסמל מסחרי של עסק, לוגו, מותג של מוצר או שירות, סיסמא, גרפיקה שמצורפת ללוגו, שם העסק עצמו, שם השירות החשוב וכן הלאה.
מטרתם של סימני מסחר הינה לאפשר לקהל הלקוחות לזהות את מקורם של המוצרים או השירותים אשר נושאים את סימן המסחר הספציפי ולאפשר לעסקים השונים להניב תוצאות להשקעות הרבות שהשקיעו בבניית המותג והלוגו שלהם.
סימן מסחר יכול להתייחס למוצר או להירשם כ"סימן שירות" ויאפיין שירות. ההגנה על שני סוגי סימני המסחר – זהה.

איך רושמים סימן מסחרי?

על מנת ליהנות מהגנת פקודת סימני המסחר יש לרשום את הסימן אצל רשם סימני המסחר הישראלי היושב בירושלים (או בכל מדינה אחרת בה אתם מתעתדים לפעול בצורה עסקית).
רישום סימן מסחר יכול לאפשר לעסקים ולחברות הגנה משפטית על ההשקעות הרבות שהשקיעו בשיווק ובניית מוניטין ויש לו חשיבות רבה במסגרת בניית האסטרטגיה השיווקית של כל עסק, החל בחברות דוגמת קוקה-קולה וכלה בעסקים קטנים דוגמת מעצבים בודדים, חנויות, יזמים טכנולוגיים וכדומה.

סימני מסחר שלא נרשמו – גניבת עין

חשוב לדעת שגם סימן מסחר שלא נרשם יכול ויהיה מוגן על ידי החוק. חוק עוולות מסחריות קובע את עוולת "גניבת העין" שנועדה להגן על סימני מסחר שלא נרשמו, אלא שההגנה המוענקת לאחר רישום סימן מסחר הינה חזקה יותר, וחדה יותר מאשר אלמלא נרשם הסימן המסחרי.
רישום סימן מסחר מעניק לרושמו זכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס למוצרים או שירותים שביחס אליהם נרשם סימן המסחר.

מהו משך ההגנה על סימני מסחר?

משך ההגנה של סימן המסחר אינה מוגבלת בזמן, וכל עוד תשולם האגרה המתאימה במועדה, ניתן יהיה להמשיך את רישום סימן המסחר ולתחזק את ההגנה שתקבלו בפני מתחרים תוקפניים. שימו לב לתקופות הרישום של הסימן, שהן 10 שנים מלכתחילה ולאחר מכן כל 14 שנה.

כיצד מגישים בקשה לרישום סימן מסחרי?

על מנת לרשום סימן מסחר צריך להגיש בקשה מתאימה לרשם סימני המסחר. מילוי הטופס עצמו אינו מהווה מטלה קשה מדי, אולם רק בחירה נבונה ומקצועית של אופן רישום הסימן והיקף המוצרים או השירותים אליהם מתייחס הסימן, יקנו לכם את ההגנה בהיקפה המרבי. בחירה שכזו אפשרית רק באמצעות התייעצות עם עורך דין שמתמחה בתחום סימני מסחר ומבין את השיקולים המשפיעים על בחירת סימן המסחר לצרכי רישום.
כמו כן, כמובן, יש לשלם אגרה מתאימה (לרשימת האגרות לצורך רישום סימן מסחר ראו בקישור). שימו לב שיש לבחור גם את סוגי השירותים או המוצרים השונים ביחס אליהם נרשם כל סימן, ואם מדובר במספר סוגים, יש להגיש בקשות נפרדות לכל סוג (אם כי ניתן לצרף את הגשת הבקשות).

בדיקת בקשת רישום סימן המסחר

לאחר הגשת הבקשה היא נבחנת על ידי רשם סימני המסחר שבודק האם הסימן כשיר לרישום ועומד בתנאים הקבועים בסעיף 8 לפקודת סימני מסחר.
במידה והסימן המסחרי עבר את הבחינה, רשאי כל אדם להתנגד לרישום הסימן בהתאם לאחת הסיבות מופיעות בפקודה. כאשר מוגשות התנגדויות, מתנהל דיון בהן בפני רשם סימני המסחר שצריך להכריע בהן. הכריע הרשם לטובת מבקש הרישום – ירשם סימן המסחר. הכריע כנגד מבקש סימן המסחר – לא ירשם הסימן. הליך זה של התדיינות דומה במידה רבה להתדיינות בפני בית משפט ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום לצורך זה.

מהי הפרת סימן מסחר ?

מכיוון שסימן המסחר מקנה לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן המסחרי המלווה את המוצרים או השירותים הרלוונטיים, הרי שכל גורם שיעשה שימוש בסימן המסחר או בסימן הדומה לו (עד כדי להטעות) מבלי לקבל הסכמת בעל הסימן מראש, יבצע הפרת סימן המסחר. הפרת סימן מסחרי כזו מקנה לבעל סימן המסחר זכות תביעה, ואף דרישת צו מניעה ופיצוי, מהמפר, כך שכאשר קיים ספק – ראוי להזהר ולהתייעץ טרם נקיטת פעולה.

איך נדע האם קיים דמיון מטעה בין סימני המסחר?

הפסיקה הישראלית הגדירה שלושה מבחנים עיקריים להכרעה בשאלה: האם קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר לסימן המפר:

  • מבחן המראה והצליל (שהוא החשוב ביותר, יחסית): בית המשפט מתבונן ומשווה את חזותם ואת המצלול (הצליל) של שני סימני המסחר בשלמותם, תוך התעלמות מהבדלים נקודתיים קטנים. חשוב להדגיש ששינויים "קוסמטיים" בסימני המסחר לא יספיקו בדרך כלל כדי לקבוע שלא מדובר בדמיון מטעה.
  • מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות: מבחן זה עוסק בהשפעת סוג המוצרים הרלוונטיים על הסכנה להטעיה. בנוסף יבדוק בית המשפט האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות, האם מדובר בלקוחות מקצועיים או לקוחות מזדמנים וכיצד משפיעה זהות הלקוחות על הסיכון להטעיה.
  • מבחן יתר נסיבות העניין: כפי ששמו מלמד עליו, זה הוא מבחן "סל" המאפשר לבית המשפט להתאים את נסיבות המקרה להחלטתו. "מבחן השכל הישר" הוא אחד מהכלים בהם נעשה שימוש במסגרת מבחן זה.

מהו דילול סימן מסחר?

דילול סימן מסחר הינו סוג נוסף של הפרת סימן מסחרי והוא מתמקד בדרך כלל בסימן מוכר היטב. אם נניח שעסק מקומי עושה שימוש בסימן מסחרי אשר רכש לעצמו הכרה בין לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצר הספציפי אשר בהם עוסק בעל סימן המסחר (למשל קוקה קולה, מקדונלדס וכדומה).

איך אני יכול להגיש תביעת הפרת סימן מסחרי?

אכיפת הפרת סימני מסחר (תביעת הפרת סימן) נעשית במסגרת הגשת תביעה לבית המשפט אשר כוללת שני סעדים עיקריים. הראשון שבהם – צו מניעה (סעד המבקש לעצור את המשך הפגיעה בסימן המסחר הנפגע). בנוסף ניתן לעתור לבקשת פיצוי (סעד המבקש להחזיר את ההוצאות וההפסדים שנגרמו לנפגע). כמו כן ניתן, במקרים המתאימים, לבקש סעד שנקרא "מתן חשבונות" שיאפשר להבין את היקף הרווח שעשה המפר מסימן המסחר ולהפרע גם ממנו.

יש עוד שיטות לאכיפת סימן מסחר?

פעולה מקדימה נכונה עשויה לעיתים לסייע לבעל סימן מסחרי היודע כי זכויותיו מופרות. לדוגמא, משלוח הודעה לרשויות המכס ("בקשה לעיכוב שחרור טובין" החשודים כמפרים סימני מסחר) יכולה למנוע את כניסתם של מוצרים הנושאים סימן מסחר מזויף מחו"ל.
אם הבקשה שנשלחה עומדת בדרישות החוק, היא תועבר לנמלי הכניסה למדינה ואם יתפסו מוצרים מפרים, הם יעוכבו לזמן קצר על מנת לאפשר לבעל הסימן להגן על זכויותיו.

אז מה עושים אם אתם רוצים לרשום סימן מסחר או להגן על סימן מסחרי שלכם?

משרד עורך דין יורם ליכטנשטיין מלווה את לקוחותיו בכל הנושאים הקשורים ברישום סימן מסחר, בהגנה על סימן מסחר רשום או שאינו רשום, אם קיבלתם מכתב תביעה על הפרת סימן מסחרי של אחר, מפרים סימן מסחרי שלכם או שאתם נתבעים בתביעה עקב הפרת סימן מסחר וכן במתן חוות דעת בנושא זה, צרו עמנו קשר ונשמח לסייע גם לכם.

מידע נוסף אודות חוק סימני המסחר והפרת סימן מסחרי ניתן לקרוא במאמרים הבאים (ראו למטה):

Comments

comments

יורם ליכטנשטיין

לקבלת ייעוץ ראשונישלחו פרטיםליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

03-6133333
This site was created with the help of Beetle (www.beetle.net.ua)