commercial copyright breach

הפרת זכות יוצרים כמכשיר בסכסוך עסקי

עורכי הדין שהתמחותם היא בתחום הקניין הרוחני מכירים את עילת הפרת זכות יוצרים כעילה המסייעת ביותר למשא ומתן אל מול מפרי זכויות – העילה מאוד קלה להוכחה, אין צורך בהוכחת כוונת הפרה (ולכן טענות תום הלב תתקשינה במרבית המקרים להיות רלוונטיות) וכמובן שהחוק גם מעמיד לרשות הנפגע פיצויים ללא הוכחת נזק.

פעמים, במהלך משאים ומתנים עסקיים מסחריים (כמו גם הליכים משפטיים) אני עושה שימוש בעילה זו של הפרת זכות יוצרים, כדי להגן על אינטרסים עסקיים שונים של הלקוחות שלי.

דוגמה לשיטת פעולה כזו ניתן למצוא בהסכם טיעון שנחתם לאחרונה (יוני 2020) בבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחר שפרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה כתב אישום כנגד זייפן מטבעות (אליהו במברון). זייפן המטבעות הורשע בהליך פלילי בעבירות זיוף מטבע (שכן הוא ממש הקים "מפעל יצור" למטבעות מזוייפים) אבל הנקודה אליה אני מבקש להפנות את תשומת הלב שלנו היא תביעתו של בנק ישראל כנגדו, על הפרת זכויות יוצרים.

בהסכם הפשרה שנחתם התחייב הזייפן לפצות את בנק ישראל בסכום של 90,000 ש"ח בגין הפרת זכויות יוצרים!

כלומר, מעבר לאינטרס של המדינה בהליך פלילי (כולל עונש מאסר), בנק ישראל נפרע מהמפר גם סכום פיצויים לא מבוטל תוך שימוש בעילת הפרת זכויות יוצרים.

מסקנות לבעלי עסקים – ודאו שזכויות היוצרים בידיכם

המקרה הזה מלמד אותנו כבעלי עסקים, לשים לב טוב טוב לתיעוד ול"מיסמוך" של זכויות היוצרים שלנו, ולמערך החוזי המבהיר כי הן נמצאות בידינו. ככל שאנחנו כבעלי עסק לא נתעלם מזכויות יוצרים ולא "נניח" שהן נמצאות בידינו אלא נדאג לכך במישרין, נוכל לאחר מכן לעשות שימוש בזכויות יוצרים במסגרת סכסוך מסחרי, כדי להביא את הצד השני להסכים לפתרון המסחרי המתאים, בזכות חוזק העילה וכוחה.

לסיום, רק הערה אחת – אני באמת מקווה שבנק ישראל בדק טוב טוב את הכסף המזומן בו ייעשה המפר שימוש כדי לשלם את הפיצוי…

אתם מוזמנים לקרוא עוד על זכויות יוצרים, בקישור.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-18.08.2021.