EPrivacy Regulation

מדריך לרגולצית הפרטיות בתקשורת, אד-טק ושיווק דיגיטלי (ePR), פרק א'

אני מציע לכם מדריך מתגלגל לרגולצית הגנת הפרטיות בתקשורת (ובשיווק דיגיטלי) האירופית, ה- (ePrivacy Regulation (ePR (וראו גם כאן). אתן הסבר, רקע ותיאור יותר מעמיק של הרגולציה. תוכלו למצוא את כל פרקי המדריך נמצאים כאן, כאן, כאן וכאן. מאחל לכם קריאה מהנה.

מדריך זה נכתב בחודש מאי 2019 טרם חוקקה הרגולציה או ניתנו פסקי דין בעקבותיה. המחוקק האירופי אף עשוי לבצע שינויים בטקסט החקיקה שלא נכללים במדריך זה. לכן – אנא אל תסתמכו על האמור במאמרים אלו זה כמחליפים ייעוץ משפטי ספציפי או כממצים את כל תנאי הרגולציה. האמור הוא להשכלה כללית בלבד ויש לבדוק כל מקרה לגופו, לרבות את נוסח החקיקה עצמו על כל פרטיו.

מבוא – רגולצית הפרטיות הדיגיטלית באירופה

אלא שעם חלוף הזמן התעוררו מספר לא מבוטל של בעיות ביישום אותה דירקטיבה. בין היתר היא גרמה לדינים לא אחידים בשוק שאמור היה להיות משותף, אכיפתה היתה שונה במדינות השונות וגם יכולת האכיפה שלה היתה מוגבלת.

הרגולציה האירופית הכללית להגנת הפרטיות, ה-GDPR היתה אבן דרך לאיחוד ותיאום דיני הגנת הפרטיות במכלול ארצות השוק האירופי. אלא שבמקביל לאותה רגולציה פעל המחוקק האירופי גם לאחד ולפרסם רגולציה נוספת, מקבילה, שעניינה העיקרי בפרטיות בתקשורת האלקטרונית (למשל ביחס לנתוני שיחות ותוכן השיחות, ספאם, מעקב אחרי מכשירי קצה וכדומה, נושאים שמעניינים מאוד את תעשיית ה-AD-TECH), אליה נתייחס היום.

ה-ePR הפכה להיות חלק מהתהליך האירופי של החמרת רגולציית הפרטיות והיא "אחות" ל-GDPR, משלימה אותה ומפרטת אותה בתחום ספציפי – תקשורת ופרסומים אלקטרוניים.

השורה התחתונה היא שנוצרו כמה שינויים בעלי משמעות בדין האירופי ביחס לתחומים בהם היא עוסקת, וחשוב שנבין אותם:

  • הרגולציה מנסה להתאים את הדין לשינויים הטכנולוגיים והחברתיים.
  • הרגולציה קובעת דין אחיד ברחבי האיחוד האירופי.
  • הרגולציה מכתיבה דין שמגן בצורה תוקפנית על משתמשי הקצה והפרטיות שלהם בנתוני השיחות שלהם.
  • הרגולציה הסדירה לצורך אכיפתה גופי אכיפה מסודרים וברורים (רשויות הגנת הפרטיות המדינתיות במדינות אירופה).
  • הרגולציה גם הגדירה סנקציות משמעותיות במקרי הפרה.

היחס בין ה-ePR ל-GDPR

בין הרגולציות מתקיימים יחסי גומלין. כל אחת מהן עוסקת בתחום מעט שונה של הגנת הפרטיות ושל המידע אליו היא מתייחסת. אלא שביניהן כמובן גם קיימים שטחים חופפים ומקבילים, כאשר ה-GDPR היא המובילה ופעמים רבות יש לפרש את ה-ePr בהתאם לה.

משמעות הדבר היא שלכל אורך הדרך חובה עלינו להתאים את עצמנו לרגולציה העיקרית, אך בתחומים שונים יתכנו מצבים בהם נאלץ להתאים אתך העסק שלנו גם לרגולציה השניה.

תחומי ה-ePR

ה-ePR מתמקדת בנושאים הקשורים בתקשורת דיגיטאלית בלבד. בקצרה מדובר ב:

  1. סודיות תוכן התקשורת האלקטרונית של אנשים וחברות.
  2. סודיות נתוני התקשורת האלקטרונית של אנשים וחברות.
  3. הזכות להמנע ממסרים פרסומיים באינטרנט. כלומר, קבלת "ספאם".
  4. הזכות להמנע ממעקב באינטרנט. קוקיז ודומיו, כלומר – טכניקות של שיווק דיגיטלי ואד-טק.
  5. מדריכים מקוונים של משתמשים ברשתות תקשורת אלקטרונית.

 

למדריך כולו ראו את הקישורים שבראש עמוד זה.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-25.12.2022.