Libel

אחריות מנהל קבוצה בפייסבוק ללשון הרע

אתם מנהלי קבוצה בפייסבוק וקיבלתם דרישה להסיר פוסט משמיץ. מה עושים?

  • איך מונעים תביעה אישית כנגדכם על תקלות של חברי הקבוצה?
  • האם התקנון של הקבוצה שלכם מספיק טוב כדי להגן עליכם מפני תביעות?

אל תשארו חשופים. בואו להתייעץ עם משרדנו כדי למנוע תקלות. ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות הסרגל האדום, בדוא"ל או בטלפון 03-6133333. במאמר זה נסביר כיצד.

קבוצות ועמודי פייסבוק הם מקור בלתי נגמר לסכסוכים משפטיים בתחומים שונים. היום נעסוק בשאלת אחריותו של מנהל קבוצה בפייסבוק ללשון הרע שפורסמה על ידי אחרים בקבוצה אותה הוא מנהל.

פעמים רבות, מפרסם ההודעה המקורית הוא פרופיל פיקטיבי שאינו ניתן לזיהוי, ונפגע בלשון הרע עומד בפני שוקת שבורה מבלי יכולת להפרע את נזקיו מהמפרסם.

במקרים כאלו, הסעד העיקרי שעומד לרשות הנפגע מהוצאת דיבה כזו הוא לדרוש ממנהל הקבוצה למחוק את הפוסט שמפר את זכותו ופוגע בו. אלא שפעמים רבות לא די במחיקה על מנת לפצות על הנזק שכבר נגרם. כשנוצרו מצבים כאלו, החלו נפגעים בלשון הרע לחפש כיצד יוכלו להפרע כנגד מנהל הקבוצה עקב אותה הוצאת דיבה.

מנהל שלא הגיב נכון ובזמן – מצא עצמו אחראי ללשון הרע כשכתבו חברי קבוצתו, ללא שליטה עליהם.

פסיקת לשון הרע ביחס למנהלי קבוצות בישראל בעבר

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 קובע אחריות ישירה של מפרסם התוכן עקב פרסום לשון הרע. בסעיף 11 לו החוק מוסיף ומרחיב את קהל האחראים לפרסום ומטיל אחריות לפרסום לשון הרע שבוצע באמצעי תקשורת גם על עורך אמצעי התקשורת, גם על מי שהחליט על הפרסום ואפילו האחראי לאמצעי התקשורת.

במאי 2007 ניתן פסק דין בבית משפט השלום בתל אביב (פרשת בושמיץ נ' רפואה), שקבע אחריות ישירה של מנהל פלטפורמה על פרסומי גולשים. מבלי להכנס לפרטים, באותו עניין השתהתה מנהלת פורום באתר תפוז והסירה לאחר חלוף זמן לא מבוטל פרסומים שהיו הוצאת דיבה. לאור לשון סעיף 11 נקבעה אחריות לא לפי חוק איסור לשון הרע אלא ברשלנות. הפיצוי שנפסק היה אנאלוגי לפיצוי הקבוע בחוק איסור לשון הרע ואף מעבר לו (100,000 ש"ח).

הפסיקה הלכה והתפתחה, ונפסק כי גם אתרי אינטרנט יחשבו כאמצעי תקשורת, ככל שמתבצעת בהם פעולה הדומה למתרחש באמצעי תקשורת. למשל – ככל שקיים באתר עורך, כשקיימים באתר אמצעי סינון ועריכה, וכשיש שליטה לאתר בתכנים המתפרסמים בו, יש לראותו כאמצעי תקשורת. המבחן שנקבע היה מבחן השליטה והסינון של התכנים.

כך, למשל, לא היה ספק לבתי המשפט, כי אתר האינטרנט של העיתון גלובס מהווה אמצעי תקשורת. אולם בפרשות אחרות אומץ מבחן זה גם ביחס לאתרי אינטרנט שלא היו שייכים לעיתון כזה או אחר (למשל בעניין הכט נ' לבנה). כיום – הפסיקה עושה שימוש באנאלוגיה דומה גם ביחס לאחריות מנהלי קבוצות פייסבוק בלשון הרע, ולמעשה רואה בהם כמעין עורכים באמצעי תקשורת מקוון.

כמו כן באותו עניין גם נפסק שאף אם לא חל סעיף 11, ניתן להטיל על בעל האתר (או מנהל הקבוצה, בענייננו) שלא הסיר בזמן תוכן פוגע, אחריות מכוח פקודת הנזיקין, כמסייע להפרה.

המסקנה העולה מהאמור היא כי ככל שמנהל הקבוצה מחזיק ביכולת שליטה וסינון של התוכן, אחריותו לפרסומי לשון הרע בקבוצה שלו – תגדל.

פרשת אבישר נ' פוטר: אחריות לשון הרע למנהל קבוצה בפייסבוק

עד לתקופה האחרונה, נפסק כי גם אם חלפו מספר ימים מההודעה על קיום התוכן המפר ועד הסרתו – מנהל הקבוצה פעל כדין.

אולם בפרשת אבישר קבע בית המשפט בחיפה סטנדרטים נוקשים הרבה יותר. בפרשה זו שם פורסם הטקסט שהיה הוצאת דיבה לקראת חצות הלילה; מנהל הקבוצה קיבל הודעה עליו ודרישת הסרה בשבע בבוקר והסיר אותו בסוף לקראת שלוש אחה"צ.

אלא שבענייננו, היתה התנהלות מנהל הקבוצה פגומה בפגמים לא פשוטים. למשל, מנהל הקבוצה פרסם כי הוא קיבל את ההודעה, התייעץ עם עו"ד ובעקבות זאת לא יסיר את הפוסט אלא יכבד כל החלטה מוסמכת בעניין. בפועל התברר כי לא ניגש לייעוץ משפטי כלל, בניגוד לדבריו; מנהל הקבוצה גם הדהד את הפוסט המשמיץ בפוסט נוסף מטעמו, מה גם שהעיד על עצמו כי הוא חושב שמדובר ב"תופעה נפסדת".

בנסיבות הללו נפסק כי המתנה זו של מספר שעות לא היתה זמן סביר ונקבעה אחריותו של מנהל הקבוצה בתביעת פיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע.

אמנם, כך נקבע, לא היה מנהל הקבוצה אחראי לפרסום הראשון, אבל אחריותו נקבעה באופן חד משמעי להכיר בבעיה, להסיר את הפוסט המפר מהר ככל האפשר וגם כמובן להמנע משיתופו.

בית המשפט ציין כי (בניגוד לדבריו) הנתבע לא התייעץ עם עורך דין על מנת לכלכל את צעדיו, וגם לא ביצע כל פעולת בדיקה אקטיבית לוודא את נכונות הפוסט, כנדרש ממנו כדי להקים הגנה של תום לב. עובדות אלו שללו ממנו את האפשרות לטעון לתום לב, כהגנה בפני תביעת לשון הרע.

לכן, עצם ההמתנה של מספר שעות נקבעה כהפרה המחייבת פיצוי, והפיצוי שנפסק היה כ-20,000 ש"ח.

מסקנות למנהלי קבוצות

אנו רואים פעם אחר פעם שניהול קבוצה אינו משחק ואינו עיסוק כלאחר יד. מי אשר נוטל על עצמו אחריות כזו, חייב להיות יכול להגיב באופן חד (ומהר). במקרי ספק, אנא התייעצו עם יועצים מקצועיים והזהרו מלפגוע באחרים. לכן – חשוב:

  • לעקוב אחר הקורה בקבוצה באופן שוטף.
  • לטפל במתרחש בקבוצה כאשר הוא קורה.
  • לא לומר דברים שלא עשיתם, ואחר כך יפגעו בכם.
  • לא להמתין זמן רב מדי (כמה? תלוי!).
  • במקרי ספק, להתייעץ עם עורך דין מומחה.

לקרוא עוד על לשון הרע אתם מוזמנים ללינק, ובכל מקרה אל תסתמכו על הכתוב מעלה כדי להנחות אתכם כיצד לפעול במקרים ספציפיים, שעובדותיו עלולות להיות שונות, אלא התייעצו עם עורך דין.

לקרוא עוד על משפט ורשתות חברתיות בקישור.

 

המאמר נכתב ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-3.1.2023.