רישום סימן מסחר

מה הוא סימן מסחר

"סימן מסחר" הינו סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם (או לחברה) לזיהוי הטובין שהוא מייצר או משווק. בדומה ניתן לרשום סימן שירות על שירותים.

המדובר במילה, בצירוף של מילים, בצירוף של אותיות, בצירוף של סימנים או בכל עירוב ביניהם, המשמש לזהות את המוצר או השירות אותו מוכר בית העסק ללקוחותיו. סימן מסחר יכול שיהיה אפילו בלא כיתוב כלל, אלא רק עיצוב גרפי מוגדר וברור ויכול שיהיה מילה או מילים המאפיינות את המוצרים.

על הסימן להיות "בעל אופי מבחין" (כלומר – שהציבור יקשר בינו לבין המוצר לעומת מוצרים אחרים מאותה קטגוריה. שיהיה בו כדי להבחין בין מוצרי בעל הסימן למוצרי מתחריו). לא ניתן לקבל הגנת סימן מסחר על סוגים מסויימים של סימנים, ביניהם – סימנים המרמזים על קשר עם המדינה, מוסדותיה, נשיא המדינה, סימנים הקשורים למדינות אחרות, סימנים הפוגעים במוסר או בתקנת הציבור או להטעות הציבור, סימנים המהווים מילה מילונית רגילה בהקשרה וכמובן סימנים הדומים לסימנים אחרים.

סימן מסחר ניתן לרשום אך באותה מידה אין חובה לעשות זאת. גם סימן שלא נרשם יקבל הגנה מסויימת, אם כי העמידה וההגנה עליו תהיה יותר קשה. סימן המסחר לא רשום יוגן במסגרת עוולת "גניבת העין" מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. כך גם סימן מסחר מוכר היטב יוכר גם ביחס לתחומים בהם אינו רשום מכוח הלכת בקרדי.

כיצד מתבצע רישום סימן מסחר?

אם ברצונכם לרשום סימן מסחר, עליכם לברר בינכם לבין עצמכם – מה הוא בדיוק סימן המסחר אותו ברצונכם לרשום. האם הלוגו יחד עם עיצובו הגראפי? האם שם המוצר (כמילה, בלי קשר לעיצובה) או האם סימן אחר (אות, צבע וכיוב').

לכך ישנה חשיבות רבה, הן ביכולת לרשום סימן והן ביכולת להשתמש בו כדי למנוע שימוש מאחרים.

כמובן, שקיים "מתח" בין הרצון להרחיב את ההגנה המוענקת לסימן המסחר (ואז רישום מילה בלא קשר לעיצובה הגראפי מעניק הגנה לכאורה רחבה) לבין הרצון למנוע את דחייתו או ביטולו בדיעבד של הסימן (ואז, דווקא היותו של הסימן "צר" ומוגדר יותר, דוגמת מילה בעיצוב גרפי ספ

לדוגמא – חברה פיקטיבית הסוחרת בתפוחי עץ תחת השם "העגולים, האדומים והטעימים" יכולה הייתה לכאורה לבקש לרשום סימן מסחר על השם או על הלוגו שלה כפי שעוצב על ידה.

אם תבקש החברה הגנה על המילים המרכיבות את השם, בלא קשר לעיצובו, תקבל החברה מהרשם דרישה לוותר על ההגנה הניתנת לכל אחת מהמילים בנפרד, וכנגד זה היא עשוייה לקבל הגנה על השם בכללותו. מצד שני, אם תבקש רישום סימן על השם ועל עיצובו כאחד (הלוגו) – ככל הנראה לא תקבל כל דרישת ויתור. מנגד, אף היקף ההגנה המוענק לה יהיה שונה בכל אחד מהמקרים.

כאמור, גם במקרה בו נעשה שימוש במילים או ביטויים לא מאבחנים, יתכן שהרשם יאפשר את הרישום אך ידרוש גם "הודעת הסתלקות" המתייחסת לכל אחד מהמילים או הביטויים בנפרד. כלומר, רק השילוב של המילים (היוצר ייחודיות) יתקבל, והמבקש יצטרך לוותר על הזכות ביחס לכל מילה בנפרד.

דרך נכונה לבחור סימן מסחר תהיה בבחירת מילה שאין לה משמעות אמיתית או מילה שמשמעותה אינה רלוונטית למצור הנמכר (דוגמת "קודאק" לאביזרי צילום ומצלמות ו"אורנג'" לטלפונים סלולאריים).

טרם לרישום כדאי לבצע בדיקת סימנים קודמים באותו תחום של מוצרים ("הגדר"). גלישה לאתר רשם סימני המסחר ובחירה במאגר סימני המסחר מאפשרת לכל אחד מאיתנו לערוך חיפוש לא-מקצועי שכזה.

למגיש הבקשה מומלץ לברר באיזה תחום הוא מעוניין ברישום הסימן, שכן הטובין והשירותים נחלקים לסוגים רבים, וכל סוג מחייב בקשה נפרדת לשם רישום סימן מסחר בו (כולל תשלום אגרה נוספת). סוגים לדוגמא הם: מוצרים כימיים שונים, צבעים שונים, תכשירי הלבנה, ניקוי וכביסה (יחד עם קוסמטיקה ומשחות שיניים), מתכות, מכונות, כלי עבודה ידניים, התקני מדעיים או רפואיים וכיוב'.

הגשת בקשה לרישום סימני מסחר אינה מחייבת היעזרות בעורך פטנטים או עורך דין, אם כי עדיף להיעזר בבעל מקצוע, שכן תיקון טעויות בדיעבד הינו קשה פי כמה וכמה, ואף יקר יותר.

הבקשה מוגשת על טופס מוגדר (בצירוף ייפוי כוח אם נעזרים בבעל מקצוע) ובצירוף הסימן עצמו המוגש לרישום. עם הגשת הבקשה יש לשלם אגרה מתאימה.

בעת הבדיקה האם לרשום סימן מסחר או לא, בודק הבוחן האם לסימן יש "ערך מבחין". שימוש במונח המשמש בכל מקרה לתאר את אותו סוג מוצר בדרך כלל אינו בעל ערך מבחין (בין המוצרים השונים). למשל, סימן מסחר "תפוח אדמה" בתחום הירקות אינו בעל ערך מבחין.

עוד מילים חסרות ערך מבחין הינן מילים מילוניות רגילות, והרשם לא יאפשר למבקש למנוע שימוש במילה מילונית אלא בנסיבות מאוד מיוחדות. לדוגמא סימן מסחר על המילים "מכונית חדשה" לא ירשם כמות שהוא. כמובן, שגם לכך יש חריגים ולמשל, אם אותו סימן יעוטר בעיצוב גרפי ברור ומובחן – ככל הנראה יקובל לרישום כסימן כולל.

הבוחן בודק אף שיקולים נוספים שעל בסיסם יתכן שיקבל או ידחה את רישום סימן המסחר המבוקש (כגון אפשרות להטעיית הציבור, דמיון לסימן קודם, סימן המהווה שם וכיוב').

בניגוד לפטנטים, בהם פרסום קודם מבטל כמעט לגמרי את היכולת לרשום פטנט, הרי בסימני מסחר, דווקא לפרסום קודם ולשם שצבר סימן המסחר בעת הגעה לרשם, יש השפעה חיובית על רישומו. כלומר, סימן מסחר שיש לו "ערך מבחין" בשל שימוש קודם בשם יתקבל לרישום ביתר קלות.

לאחר בדיקת הבוחן, מתפרסם הסימן ביומן סימני המסחר, ובהעדר התנגדויות – יאושר הסימן על ידי הרשם. ערעור על החלטות הרשם יופנה למערכת בתי המשפט.

ישנם הליכים שונים, כאמור, לרישום מהיר יחסית, בין אם שוכנע הרשם כי יש צורך כזה או אחר לרישום מהיר (בדיקה "על אתר" שנדרשת לאור עונתיות הסימן או סכנה מהותית וקרובה להפרתו) או ביחס לסימן מסחר הרשום בחו"ל במקרים מסויימים (למשל מכוח אמנת פריז).

הגשת התנגדות

סימני המסחר מפורסמים בפנקס רשמי, עוד לפני רישומם. כאמור, ניתן להגיש התנגדות לסימן מסחר טרם רישומו בטענה שהוא אינו ראוי להירשם או בטענה שהוא מפר סימן מוקדם. עם זאת, אי הגשת ההתנגדות לא מונעת תביעה מאוחרת בעניין זה.

כלומר, אם הוגשה התנגדות לסימן מסחר במשך התקופה הקבועה בחוק לאחר פרסומו של סימן המסחר – ההתנגדות תידון ותישמע לגופה. עם זאת, אי הגשת התנגדות לא תמנע ממי שנתבע כמפר סימן מסחר, לטעון כי הסימן לא היה ראוי להירשם מלכתחילה ולנמק את נימוקיו באותם נימוקים שאם היו מוגשים במסגרת התנגדות – היו מתקבלים.

כאשר מתנהל משפט בגין הפרת סימן מסחר, יכול הנתבע להתגונן בטענות שלמעשה הינן אותן טענות שהיה עליו להעלות אילו בחר להגיש התנגדות. אי הגשת ההתנגדות לא מונעת שימוש בטענות כאמור

המאמר נכתב ב-2006 ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי. הוא נותר באתר על מנת להרחיב את השכלתכם בלבד.

עודכן לאחרונה ב-11.1.2023.